Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده 28 استان کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 143 تا 170)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد ،ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب ،استان ،منطقه ،ضرایب فزاینده تولید ،روشهای سهم مکانی ،واردات ،میانگین ساده ضرایب فزاینده ،روش سهم مکانی ساده بخش ،روش سهم مکانی بخش عرضه‌کننده ،اندازه ،روش ،تولید ،اقتصاد منطقه ،رابطه ،استان کشور ،lanoigeR ،مکانی ساده بخش عرضه‌کننده ،به‌کارگیری ،عامل اقتصاد فضا ،ضرایب فزاینده تولید استانها ،ملی ،ضرایب سهم مکانی بخش مذکور ،ایران ،روش سهم مکانی متقاطع ،معیار ،به‌کارگیری روشهای مذکور ،بخش عرضه‌کننده ،اقتصاد ملی ،روش سهم مکانی متقاطع بخش

خلاصه ماشینی:

"tuptuO-tupnI lanoigeR gnitareneG o} به‌کارگیری روشهای مذکور با توجه به ضعف آماری در ایران و به دو دلیل زیر توصیه نمی‌گردد:نخستاینکه به‌کارگیری روشهای SAR در محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای بعد"فضا"و نه بعد"زمان"نقش اساسی را ایفا می‌کند )5891,rialB & relliM( و دوم آنکه نیاز به آمارهای صادرات و وارداتکالاها و خدمات در سطح بخشهای مختلف مناطق دارد که خود یکی از مشکلات اساسی محاسبه جدولداده-ستانده منطقه‌ای در جهان به شمار می‌رود. در این راستا،سه سؤال اساسی به شرح زیر مطرح شده است: سؤال یک:با توجه به پایه‌های آماری موجود در سطح مناطق،انتخاب مناسب‌ترین معیارهای فضاکدامند و حسابهای منطقه‌ای مرکز آمار ایران تا چه حد می‌تواند آمارهای مورد نیاز این نوع معیارها راتأمین کند؟ سؤال دو:در شرایط فقدان جداول آماری در سطح مناطق ایران،آیا به‌کارگیری رویکرد"از بالا بهپایین"و روشهای سهم مکانی مرتبط با آن می‌توانند ابعاد اقتصاد فضا را در قالب ضرایب داده-ستاندهمنطقه‌ای به خوبی ترسیم کنند؟ سؤال سه:تحت شرایط فقدان آمار و اطلاعات،کدامیک از روشهای سهم مکانی را می‌توان به عنوانمناسب‌ترین گزینه برای این امر در نظر گرفت؟ در راستای هدف اصلی مقاله و پاسخ به سه سؤال فوق،ابتدا مفهوم"فضا"،پنج عامل اقتصاد فضا ومعیارهای مختلف آن،با توجه به وضعیت آماری موجود کشور مشخص شد. [9]-برای اطلاع بیشتر این روشها به منابع زیر مراجعه نمایید: dna relliM,)b 8791 & a 8791,3891(dnuoR,)4791(htimS & nosirroM,)8991(relliM dasarP,)4791(gniraH & nimaneM cM,)5891 & 2791(nosdrahciR,)5891(rialB & ggelF,)7991,5991(toillE & rebbeW,ggelF,)9691(uhC & reffahcS,)5891( )4002(omhoT,)0002(rebbeW [10]-نویسندگان این مقاله معتقدند که چنانچه روشهای SAR ، SAR تعدیل شده و حتی روش TIRG در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرند،می‌توانند انعطاف‌پذیریبیشتری در ارزیابی نظریه متداول اقتصاد منطقه نسبت به روشهای سهم مکانی داشته باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.