Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آزاد سازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران (1350 - 1382)

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 29 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 171 تا 196)

کلیدواژه ها : آزادسازی اقتصاد ،جهانی شدن ،اشتغال ،بخش صنعت

کلید واژه های ماشینی : صادرات ،واردات ،بخش صنعت ،اشتغال بخش صنعت ،نسبت مجموع صادرات و واردات ،اشتغال ،اقتصاد ،اشتغال بخش صنعت ایران ،تابع تقاضا نیرو کار ،صادرات و واردات بخش صنعت ،تقاضا نیرو کار ،واردات بخش صنعت به ارزش ،واردات بخش صنعت ،جهانی شدن ،سرمایه ،مجموع صادرات و واردات بخش ،تولید ،نیرو کار در بخش صنعت ،نسبت واردات بخش صنعت ،نسبت صادرات بخش صنعت ،شاخص جهانی شدن ،حقیقی ،صادرات بخش صنعت به ارزش ،نسبت واردات به ارزش ،صادرات بخش صنعت ،تابع ،ارزش ،ایران ،جهانی شدن اقتصاد ،نسبت صادرات

این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.