Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383- 1376)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 44 علمی-ترویجی (30 صفحه - از 15 تا 44)

کلیدواژه ها : تحلیل استنادی ،کتابسنجی ،دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس ،دکتری شیمی ،پایان نامه ها

کلید واژه های ماشینی : پایان‌نامه دکتری شیمی دانشگاه تهران ،استناد ،دکتری شیمی دانشگاه تهران ،دانشجو دکتری شیمی دانشگاه تهران ،استناد دانشجو دکتری شیمی دانشگاه ،استناد تطبیقی پایان‌نامه دکتری شیمی ،شیمی ،پایان‌نامه ،تحلیل استناد تطبیقی پایان‌نامه دکتری ،دکتری شیمی ،پایان‌نامه دکتری شیمی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه ،منبع اطلاعات ،شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه ،شیمی دانشگاه تهران و تربیت‌مدرس ،دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت‌مدرس ،پژوهش ،دانشگاه تربیت‌مدرس ،الگو استناد دانشجو دکتری شیمی ،دانشگاه تهران و تربیت‌مدرس ،دانشجو ،تحلیل استناد ،نشریه هسته رشته شیمی ،پایان‌نامه دکتری ،استناد پایان‌نامه دکتری شیمی ،کتاب ،رفتار استناد دانشجو دکتری شیمی ،منبع اطلاعات مورد استناد ،پایان‌نامه دکتری شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس

پژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تهران و تربیت مدرس است که در آن ویژگی های منابع اطلاعاتی مورد استناد شناسایی، و تفاوت ها و شباهت های آنها در دو دانشگاه مشخص شده است. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده و در آن 6382 استناد متعلق به 60 پایان نامه دکتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دانشگاه تهران نشریات ادواری با 9/82 درصد و کتاب با 5/11 درصد و در دانشگاه تربیت مدرس نشریات ادواری با 3/81 درصد و کتاب با 9/13 درصد استنادها بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. زبان اکثر استنادها انگلیسی است و به منابع فارسی بسیار کم استناد شده است. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از منابع روزآمدتر نسبت به دانشجویان دانشگاه تهران استفاده کرده اند. میانگین استنادها در دانشگاه تهران 16/116 استناد و در دانشگاه تربیت مدرس 56/96 استناد است. نشریات هسته رشته شیمی بر اساس قاعده برادفورد (سه عنوان در دانشگاه تهران و چهار عنوان در دانشگاه تربیت مدرس) شناسایی گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.