Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر درس شیوه بهره گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 44 علمی-ترویجی (30 صفحه - از 179 تا 208)

کلیدواژه ها : بازیابی اطلاعات ،شیوه بهره گیری از کتابخانه ،دانشگاه کاشان

کلید واژه های ماشینی : نتیجه بازیابی اطلاعات دانشجو دانشگاه ،اطلاعات ،بازیابی اطلاعات دانشجو دانشگاه کاشان ،کتابخانه ،درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه ،دانشجو ،تأثیر درس شیوه بهره‌گیری ،آزمون ،بازیابی ،نمره ،آموزش ،گروه گواه ،تدریس درس شیوه بهره‌گیری ،تدریس ،پژوهش ،بهره‌گیری از کتابخانه ،دانشگاه ،کتابخانه بر نتیجه بازیابی ،شیوه ،گروه گواه و آزمودنی ،استفاده از کتابخانه ،پاسخ‌گویی دانشجو به سؤال آزمون ،میانگین اختلاف نمره گروه آزمودنی ،تأثیر ،آموزش استفاده از کتابخانه ،نمره گروه آزمودنی و گواه ،مقایسه نمره گروه آزمودنی ،نتیجه بازیابی اطلاعات ازپایگاه‌های اطلاعات ،میانگین ،میزان پاسخ‌گویی دانشجو به سؤال

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر درس «شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن» بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان است. مؤلفه های بهره گیری در این تحقیق عبارتند از میزان پاسخ گویی دانشجویان به سؤالات آزمون در دو گروه گواه و آزمودنی که پس از مقایسه نمرات دو گروه به نتایجی دست یافت. پژوهش به روش تجربی انجام شد. به این ترتیب که ابتدا پیش-آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد و سرانجام پس از تدریس درس شیوه بهره گیری از کتابخانه به گروه آزمودنی طی ده جلسه ای که اختصاص یافته بود پس آزمونی به صورت تئوری و عملی از هر دو گروه به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش معنی داربودن تفاوت مشاهد شده از آزمون T با رعایت درجه آزادی مناسب استفاده و فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 1% و 5% آزموده شد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.