Skip to main content
فهرست مقالات

(ICT) بررسی وضعیت و میزان استفاده اعضای هیأت علیم دانشگاه یزد از فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 45 علمی-ترویجی (12 صفحه - از 9 تا 20)

کلیدواژه ها : فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه یزد

کلید واژه های ماشینی : اعضای هیأت‌علمی دانشگاه یزد ،دانشگاه یزد از فن‌آوری ،یزد از فن‌آوری اطلاعات ،فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ،دانشگاه یزد ،استفادهء اعضای هیأت‌علمی دانشگاه یزد ،اطلاعاتی مورد استفاده اعضای هیأت‌علمی ،یزد ،استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه یزد ،اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ،میزان استفادهء اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ،درصد از اعضای هیأت‌علمی ،فن‌آوری اطلاعات ،مورد استفاده اعضای هیأت‌علمی ،اعضای هیأت‌علمی ،ICT ،اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ،فن‌آوری‌های ،هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ،میزان استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ،شبکه اینترنت ،ارتباطی مورد استفاده اعضای هیأت‌علمی ،فن‌آوری‌های اطلاعاتی مورد استفاده ،استفاده اعضای هیأت‌علمی ،استفاده از فن‌آوری اطلاعات ،فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده ،بررسی وضعیت ،دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ،اعضای هیأت‌علمی مورد بررسی ،میزان استفاده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت و میزان استفادهء اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ یزد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.روش تحقیق پیمایشی می‌باشد. پرسشنامه‌ای شامل 57 سؤال باز و بسته میان 260 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ یزد توزیع گردید.در مجموع 144 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 79 درصد از اعضای هیأت علمی موردمطالعه از فن‌آوری اطلاعات‌ و ارتباطات (ICT) استفاده می‌کنند.عدم آشنایی با این فن‌آوری مهم‌ترین دلیل عدم‌ استفاده از آن است.کامپیوتر،شبکه اینترنت،بانک‌های اطلاعات پیوسته و ناپیوسته،دیتا پروژکتور،و موبایل بیشتر از دیگر فن‌آوری‌های اطلاعاتی مورد استفاده اعضای هیأت‌ علمی است و پست الکترونیکی و وب جهانی از پراستفاده‌ترین خدمات شبکه اینترنت‌ است.آزمون آماری مجذور کای نشان داد که میان متغیر استفاد از"فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌"و جنسیت،سن،مدرک تحصیلی،رتبه علمی،سابقه تدریس و میزان تسلط به‌ زبان انگلیسی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.