Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 221 تا 240)

کلیدواژه ها :

اینترنت ،بازیابی اطلاعات ،ابرموتور جست و جو ،Vivisimo ùṣSurfwaxṣProfusionṣMetacrawlerṣMamma

کلید واژه های ماشینی : ابرموتور، بازیابی، موتورهای کاوش، ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی، ریزش کاذب، اطلاعات، ابرموتور کاوش، ابرموتورها، کاوش اینترنت در بازیابی منابع، اینترنت

در این بررسی هشت ابرموتور کاوش واقعی به نام‌های ṣVivisimoùṣSurfwaxṣProfusionṣMetacrawlerṣMammaṣIxquick ṣEz2findṣDogpile از نظر پاسخگویی به سؤالات مرجع اختصاصی رشتهء کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد مقایسه قرار گرفتند.تعداد 16 سؤال مرجع اختصاصی این رشته در هریک از ابرموتورها جست و جو و ده پاسخ بازیابی شدهء نخست در هرابرموتور از نظر ربط، دقت،و ریز کاذب،ارزشیابی و مقایسه شده.مجموعا 1280 جست و جو انجام و هر کدام از اقلام بازیابی شده بررسی شده تا ربط یا ریزش کاذب حاصل از جست و جو مشخص شود.در تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرمول دقت استفاده گردید.توانایی‌ ابرموتورهای کاوش،میزان ریزش کاذب و انواع آن،تفاوت ابرموتورهای کاوش‌ و انتخاب بهترین ابرموتور در پاسخگویی به این دسته سؤالات ارزشیابی شد.یافته‌ها نشان می‌دهد که ابرموتورهای کاوش نتایج مناسبی را برای این دسته از سؤالات‌ ارائه ندادند.ابرموتور جست و جوی Mamma با بازیابی 87/26 درصدی مربوط در پاسخگویی به این دسته از سؤالات بهترین عملکرد را داشته است.یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که هرابرموتور در بازیابی تنایج،متفاوت با ابرموتور دیگر عمل می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"طیبی عراق(1382)،در پایان‌نامهء خود با عنوان‌"مقایسهء ده موتور جست و جووی عمومی‌ اینترنت در پاسخدهی به سؤالات مرجع رشتهء علوم تربیتی‌"ده موتور جست و جوی عمومی‌ به نام‌های MSNùṣTeoma ṣWisenutṣAltavistaṣHotbotṣLycosṣAol ṣAllthewebṣExciteṣGoogle را از نظر ربط(توسط پژوهشگر)،دقت،و میزان ریزش کاذب‌ (شامل ریزش کاذب محتوایی،تکرار،منابع‌ غیرانگلیسی زبان،پیوندهای مرده،صفحات‌ قرینه،و اقلام بازیابی نشده)توسط هجده‌ سؤال مورد ارزشیابی قرار داد. کلید واژه‌های استخراج شده وارد جعبهء جست و جو هریک از ابرموتورهای‌ انتخابی شد و از بین تنایج به دست آمده تنها ده قلم نخست مورد بررسی قرار گرفتند به‌ این دلیل که ده نتیجهء نخست اگر چه نوعی‌ محدودیت به شمار می‌رود،ولی اگر تعداد نتایج بیشتری هم انتخاب می‌شد نمی‌توانست‌ در نتیجهء پژوهش تغییری به وجود آورد. همچنین‌ از این جدول مشخص می‌شود که بیشترین‌ مقدار بازیابی مربوط برای هرسؤال 9 مورد بوده است که این تعداد را ابرموتور Mamma برای سؤال کلید واژه‌ای "Ziv-Lempel" ؛و Vivisimoù Metacrawler برای سؤال‌ عبارتی "faceted classification" بازیابی‌ کرده‌اند. با استفاده از این فرمول‌ رقم به دست آمده برای سایر ابرموتورها بدین قرار است: Ez2find 37/24 درصد، Vivisimo 75/23 درصد، Metacrawlre 12/23 درصد، Ixquick 87/21 درصد، Surfwax 37/14 درصد، Dogplie 87/11 درصد،و Profusion 62/10 درصد،در نمودار 1 ابرموتورهای کاوش بر اساس میزان‌ دقت مرتب شده‌اند. تعداد و درصد اقلام بازیابی نشده در هرابرموتور جست و جوی انتخابی به قرار زیر است: SurfwaxùṣProfusionṣMamma 7 مورد(37/4 درصد)؛ Vivisimo 4 مورد(5/2 درصد)؛ Ixquick ù Dogpile 3 مورد(87/1 درصد)؛و Metacrawler ù Ez2find موردی‌ از این دست نداشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.