Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر در طول مدت تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی در بریتانیا

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 42 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 107 تا 124)

کلیدواژه ها : موفقیت تحصیلی ،کﻠیﺪ اعزام دانشجو به خارج ،دانشجویان مقطع دکتری و طول مدت ﺗﺤﺼیﻞ

کلید واژه های ماشینی : اعزام دانشجو به خارج ،بورسیه ایرانی در بریتانیا ،طول مدت تحصیل دانشجویان ،دانشجویان بورسیه ایرانی ،طول مدت تحصیل ،بورسیه ،استاد راهنما ،دانشجویان بورسیه ،زبان انگلیسی ،مدت تحصیل ،طول مدت ،بریتانیا ،اعزام دانشجو ،عوامل مؤثر بر طول ،ضعف زبان انگلیسی ،عوامل مؤثر ،بورسیه ایرانی در کشور ،دانشجو به خارج ،تحصیل در خارج ،نظام بورسیه ،انتخاب استاد راهنما ،عدم توانایی استاد راهنما ،بریتانیا در سال ،خارج از کشور ،دانشجویان ایرانی ،حیطه‌های مربوط به استاد ،مشکلات دانشجویان بورسیه ،بورسیه در بریتانیا ،توانمندی برتر در زبان ،ضعف زبان

با توجه به اﻫﻤیﺖ اعزام دانشجو به خارج برای کسب دانش و مهارتهای نویﻦ برای توسعه کشور و اﻫﻤیﺖ ایﻦ موضوع در آموزش‌عالی در سطح دﻧیﺎ، لازم است تا توجه ویﮋﻩ‌ای به مشکلات فرایﻨد مذکور و تلاش برای ارتقای وﺿﻌیﺖ موجود انجام شود. ایﻦ مطالعه بر روی دانشجویان بورسیه ایرانی اعزام شده به بریتانیا در سال 1382 انجام شد و ایﻦ گروه از دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده در خصوص عوامل مؤثر بر موﻓﻘیﺖ ﺗﺤﺼیﻠی و طول مدت ﺗﺤﺼیﻞ خود در مقطع دکتری پاسخ دادند. نتایﺞ ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ نشان داد که مهم‌تریﻦ عوامل مؤثر بر طول مدت ﺗﺤﺼیﻞ دانشجویان به ترﺗیﺐ اولویت عبارت بودند از: ضعف زبان انگلیسی، عدم توانایی استاد راهنما در هدایت دانشجو و نامتناسب بودن میزان دریافتی با هزینه‌‌های زندگی. در ﻋیﻦ حال، مهم‌تریﻦﺣیطه مؤثر،عوامل مربوط به ﺣیطه استاد راهنما بود. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، 57% پاسخ دهندگان تأثیر فشار اقتصادی را زیاد تشخیص داده بودند. به نظر می­رسد در نظام بورسیه باید در انتخاب استاد راهنما و همچنین، آماده­سازی دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور تدابیری اندیشه شود. دانشجویان ایرانی به دلیل زحمت در گرفتن پذیرش قبل از اعزام، کمتر در انتخاب استاد راهنمای خود سختگیری می­کنند؛ همچنین، شاید آنها به اهمیت توانمندی برتر در زبان انگلیسی واقف نباشند که همین امر رسالتهای نظامهای بورس دهنده را افزایش می­دهد. همچنین، لازم است تا حمایت کافی مالی از دانشجویان به عمل آید تا ایشان بتوانند در آرامش به تحصیل مشغول باشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.