Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلیدواژه ها : فناوری اطلاعات ،آموزش عالی ،مطالعات راهبردی ،توسعة اطلاعاتی و مدل UNDP

کلید واژه های ماشینی : نظام آموزش عالی ،آموزش عالی در ایران ،توسعة اطلاعاتی نظام آموزش ،اطلاعاتی نظام آموزش عالی ،آموزش عالی ،نظام آموزش ،نظام آموزشی ،فناوری اطلاعات ،توسعة اطلاعاتی در نظام ،اطلاعاتی در نظام آموزش ،آموزش‌عالی ،باند دست‌رسی به اینترنت ،توسعة اطلاعاتی نظام ،اطلاعاتی نظام آموزش ،توسعة اطلاعاتی ،توسعة فناوری اطلاعات ،توسعة نظام آموزشی ،فناوری اطلاعات در نظام ،عالی ،اطلاعاتی در نظام آموزشی ،توسعة اطلاعاتی نظام آموزشی ،آموزش الکترونیکی ،پهنای باند دست‌رسی ،اطلاعاتی نظام آموزش‌عالی کشور ،استفاده از فناوری اطلاعات ،برنامة توسعة اطلاعاتی ،عرصة فناوری اطلاعات ،نظام آموزش‌عالی ،پهنای باند ،توسعة کاربرد فناوری اطلاعات

توسعة نظام آموزشی در عرصة فناوری اطلاعات یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایندهای این نظام در مقابله با تأثیر شگرف فناوری اطلاعات و رسوخ روزافزون آن در ارکان مختلف این نظام از مهم‌ترین نکاتی است که توجه به آن منظومه‌ای هماهنگ را برای حضور شاداب و پویا درعصر اطلاعات طراحی و قوام آن را تضمین می‌کند. در این مقاله سعی شده است تا براساس شاخصها و نشانگرهای توسعة اطلاعاتی در نظام آموزش عالی ، رویکرد نظام آموزش عالی کشورهای منتخب در عرصة فناوری اطلاعات بررسی و چهارچوب اصلی حرکت آنها در این عصر تبیین شود. همچنین، با بررسی مشکلات فراروی دانشگاههای ایران در زمینة توسعة اطلاعاتی و با توجه به نتایج حاصل از مدل ارائه شده و مطالعات تطبیقی، راهبردهای توسعة اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران تبیین شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.