Skip to main content
فهرست مقالات

انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی: نوآوری و چالش تغییر (مطالعه موردی)

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 43 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 113 تا 134)

کلیدواژه ها : آموزش باز و از راه دور ،دانشگاه مجازی ،یادگیری مستقل ،آموزش الکترونیکی ،یادگیری مشارکتی ،آموزش مبتنی بر فاوا و کنترل کامل کیفیت

کلید واژه های ماشینی : آموزش از راه دور ،اعضای هیئت علمی ،دانشگاه مجازی ،فاوا در فرایند یاددهی ،مجازی ،راه دور ،فاوا ،هیئت علمی مواد آموزشی ،اعضای هیئت علمی مواد ،فرایند یاددهی ،نظام آموزش ،محیط یادگیری ،نظام آموزش از راه ،آموزش مجازی ،آموزش الکترونیکی ،نظام آموزشی ،فاوا در فرایند ،تولید محتوا ،کاربرد فاوا در فرایند ،اجرای برنامه با استفاده ،مواد آموزشی ،یاددهی – یادگیری ،فرایند آموزش ،ارائه مواد آموزشی ،موردی فرایند تأسیس دانشگاه ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ،محیط مجازی ،جدید یاددهی ،فناوری اطلاعات ،جدید

تکیه بر توانمندیهای آکادمیک اعضای هیئت علمی و انتقال تجارب آنان به دانشجویان موجب پیدایش نظام آموزشی معلم- محور در دانشگاههای جهان شد. با پیدایش نظریه‌های جدید یاددهی- یادگیری و کاربرد آنها در فرایند آموزش در کشورهای جهان این برداشت تا حدود زیادی تعدیل شد. ترویج نظام آموزش از راه دور و گسترش آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز روند رشد و توسعة تفکر آموزش دانشجو – محور را سرعت بخشید. اما نحوة طراحی، تولید، توزیع و ارائه مواد آموزشی در دانشگاه پیام نور به دلیل سیطرة تفکر سنتی و اقتدار تخصصی اعضای علمی آهنگ حرکت از نظام استاد – محور به سمت نظام دانشجو – محور کندتر از حد انتظار بوده‌ است. برنامه ریزان راهبردی دانشگاه به این نتیجه رسیدند که استفاده از این رویکرد نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد و دیر یا زود به صورت مانعی بزرگ بر سر راه توسعة دانشگاه قرار خواهد گرفت. آنان راه حل را در این دیدند که محیط یادگیری را از این وضعیت یک سویه و غیرفعال به محیط تعاملی و مشارکتی تغییر دهند. همان گونه که بروفی و اولمن[1] (1998) استدلال می‌کنند، یادگیری در این گونه محیطها هنگامی به طور مؤثر اتفاق می‌افتد که اعضای هیئت علمی مواد آموزشی مبتنی بر فعالیت خودیادگیرنده تولید کنند تا بر انگیزندة آنان به بحث و تبادل نظر از طریق تعامل اجتماعی با یکدیگر باشد. مسئلة اصلی دانشگاههای باز و از راه دور در استفاده از این رویکرد این است که چگونه می‌توان چنین محیطی را طراحی، ایجاد و نگهداری و مواد آموزشی متناسب با آن را تولید کرد. صرف‌نظر از مدلهای گوناگون آموزش از راه دور یک برنامة موفق آموزشی در این نظام به تعهد دانشجویان برای پذیرش مسئولیت یادگیری مستقل و خود- رهبر بستگی زیادی دارد. تجربه نشان می‌دهد که رویکرد به‌کارگیری فاوا و پیش‌بینی مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی- یادگیری پذیرش این مسئولیت را تسهیل می‌کند، زیرا دریافت بازخورد سریع و بموقع تمایل به مشارکت بیشتر در فرایند یاددهی- یادگیری را افزایش می‌‌دهد. بنابراین، برنامه‌ریزان آموزشی با دو سؤال مهم روبه رو هستند: 1. چگونه می‌توان در فرایند یاددهی- یادگیری به‌درستی از فاوا بهره گرفت؟ 2. چه تضمینی برای حفظ کیفیت آموزش در این رویکرد وجود دارد؟ مقاله حاضر حاصل مطالعة موردی فرایند تأسیس دانشگاه مجازی پیام نور است که در آن مراحل طراحی و اجرای برنامه با استفاده از روش تحقیق اقدام پژوهی[2] ثبت و ضبط شده تا هم در جریان کار روشها و تصحیح عملیات بهبود یابد و هم با بازنگری در محتوای برنامه‌ها کارمایه‌ای برای آیندگان فراهم شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.