Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 135 تا 156)

کلیدواژه ها : یادگیری الکترونیکی ،اهداف یادگیری الکترونیکی ،ویژگیهای یادگیری الکترونیکی ،مزایا و محدودیتهای یادگیری الکترونیکی ،گروههای برخوردار از یادگیری الکترونیکی ،زیرساختهای یادگیری الکترونیکی و طراحی و تحلیل آموزشی

کلید واژه های ماشینی : یادگیری الکترونیکی ،روشهای طراحی و تحلیل یادگیری ،تحلیل یادگیری الکترونیکی بررسی ،نسلهای یادگیری الکترونیکی ،نسل ،نظام آموزشی ،طراحی ،جامعه اطلاعاتی ،تحلیل محتوای یادگیری الکترونیکی ،محتوا ،مدل ،اهداف یادگیری الکترونیکی ،روشهای تحلیل محتوای آموزشهای الکترونیکی ،توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور ،Education ،ارزشیابی ،سیاستها ،گام ،نظام آموزش سنتی و الکترونیکی ،کاربردی یادگیری الکترونیکی ،گسترش یادگیری الکترونیکی ،شبکه ،فراگیر ،نظام یادگیری الکترونیکی فراگیر ،مفهوم یادگیری الکترونیکی ،برنامه ،روشهای ارائه یادگیری الکترونیکی ،تحلیل ،اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی ،تعیین روشهای ارائه محتوا

با ظهور و پیشرفت فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی جهانی و تأثیر آن بر همة ابعاد زندگی بشر جهان وارد جامعة جدیدی به نام جامعه اطلاعاتی شده است. نظام آموزشی به عنوان مهم‌ترین رکن هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه‌انسانی در این فرایند مهم‌ترین نقش را بر عهده دارد؛ تحقق این امر نیازمند به بازنگری در سیاستها و راهبردهای نظام آموزشی و جایگزین کردن مفهوم یادگیری الکترونیکی است. در این مقاله مفهوم و نسلهای یادگیری الکترونیکی، ویژگیها، مزایا و محدودیتها، گروههای برخوردار، اهداف، زیرساختهای مورد نیاز، روشهای طراحی و تحلیل یادگیری الکترونیکی بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول4- همبینی روشهای مختلف تحلیل محتوای یادگیری الکترونیکی محقق واحد تحلیل متغیرهای بررسی شده پایایی نوع تحقیق آهرن (2000) پیام تعامل/ میزان دشواری پاسخ درصد توافق توصیفی تجربی بلانچت (1999) موضوع تنوع زبانی/ مشارکت /موضوعات بحث ذکر نشده توصیفی شبه تجربی بولن (1998) موضوع مشارکت/ تفکر انتقادی ذکر نشده توصیفی کراگ (2000) گزاره نوع پرسشهای دانشجویان درصد توافق تجربی فاهی (2000) جمله تعامل/ مشارکت/ تفکر انتقادی درصد توافق توصیفی توصیفی اندرسون (1996) پیام تفکر انتقادی ضریب کوهن کاپا توصیفی آنجلی (2000) پاراگراف مشارکت تعامل عناصر اجتماعی، شناختی و فراشناختی درصد توافق/ استواری/ رمزگذارنده توصیفی هنری (1991) موضوع مشارکت/ تعامل/ عناصر اجتماعی، شناختی و فراشناختی ذکر نشده توصیفی هیلمن (1999) جمله الگوهای تعامل ضریب کوهن کاپا توصیفی شبه تجربی ملار (1996) عمل مشارکت/ ویژگیهای( وظایف /گروه) متمرکز ذکر نشده توصیفی کانوک (1998) موضوع ساخت اشتراکی دانش ذکر نشده توصیفی شبه تجربی مارتونن (1998) پیام سطح بحثها/پاسخگویی به بحثها ضریب پایانی توصیفی مک دونالد (2000) موضوع مشارکت/ تعامل/ عناصر اجتماعی، شناختی و فراشناختی ضریب کوهن کاپا توصیفی ماور (1996) پیام تعامل/عناوین درصد توافق پس از بحث توصیفی نیومن (1995) موضوع تفکر انتقادی درصد توافق پس از بحث توصیفی رورک (2003) موضوع تعامل اجتماعی درصد توافق توصیفی ویس (2004) موضوع و پیام تفکر انتقادی درصد توافق پس از بحث توصیفی ژو (1996)\موضوع\تعامل/مشارکت فراگیران\ذکر نشده\توصیفی نتیجه‌گیری یادگیری الکترونیکی ضرورت جامعه اطلاعاتی و شرط اصلی برای تحقق هدف برنامه چهارم توسعه کشور [توسعه مبتنی بر دانایی] است ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.