Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 21 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 57 تا 80)

کلیدواژه ها : ایران ،رشد اقتصادی ،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،سرمایه‌های خارجی ،مدل اقتصادسنجی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی در ایران ،سرمایه انسانی ،IDF ،سرمایه‌گذاری مستقیم ،کشورهای در حال توسعه ،اثر توأم سرمایه‌گذاری مستقیم ،سرمایه‌گذاری داخلی ،IDF با سرمایه‌گذاری داخلی ،متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،نرخ تورم ،مستقیم خارجی ،تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم ،اقتصادسنجی ،مستقیم ،الگوی اقتصادسنجی ،تجارت خارجی ،نرخ رشد اقتصادی ،تأثیر سرمایه‌گذاری ،داخلی ،اثر توأم IDF ،افزایش نرخ تورم ،نرخ رشد ،الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده ،سرمایه‌گذاری خارجی ،اثر توأم ،تأثیر IDF ،الگوی اقتصادسنجی برآورد ،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی

هدف از این مطالعه بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ (IDF) روی رشد اقتصادی است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده‌های سری زمانی برای 1381-1357، سه الگوی اقتصادسنجی برآورد گردید.قبل از برآورد الگوی آزمون ایستایی و همبستگی زنجیری به‌دلیل ماهیت سری زمانی داده‌ها انجام گرفت.بنابر این با توجه به متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه انسانی و درصد باز بودن اقتصاد یک الگوی اقتصادسنجی پایه تدوین و در الگوی دوم به‌ترتیب اثر توأم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه انسانی و تجارت خارجی و در الگوی سوم اثر تورم، مالیات و مخارج دولت به‌عنوان شاخص‌هایی از ساختار اقتصادی نیز بررسی گردید.نتایج این الگوها بیانگر تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی می‌باشد و بیانگر آن است که سرمایه انسانی اثر آن‌را نیز تقویت می‌کند.از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم، مالیات و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در ایران آثار منفی دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.