Skip to main content
فهرست مقالات

سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 229 تا 252)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ایران ،سیکل های تجاری ،خودرگرسیون برداری ،اقتصاد ایالات متحده آمریکا

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، اقتصاد آمریکا، رکود، اقتصاد ایران، تجاری اقتصاد آمریکا، ادوار تجاری، متغیر، ادوار تجاری ایران و آمریکا، ادوار تجاری اقتصاد آمریکا، نفت

چرخه­هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می­باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می­تواند باعث پیش­بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم ­کند. در این مقاله، سیکل‌های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی‌ حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل‌های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده­های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می­باشد. یافته­های پژوهش در قسمت اول نشان می­دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه‌های 1980 و 1990 شاهد طولانی‌ترین دوره‌های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی‌های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره‌های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه‌های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه‌یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه‌گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه ، مقدار عددی λ بنابر تحقیقات انجام شده برای دادههای فصلی ١٦٠٠ انتخاب و متغیر تولید ناخالص ملی به عنوان متغیر مرجع و به عنوان شاخصی جهت اندازهگیری ویژگیهای ادوار تجاری اقتصاد آمریکا در نظر گرفته شده است و بعد از روندزدایی با فیلتر HP، این ویژگیها اندازهگیری می شود و مورد تحلیل قرار میگیرد. در مورد سرمایه گذاری در بخش مسکن در غالب پژوهش های انجام شده در باب حقایق آشکار شده، این متغیر را متغیری با توانایی پیش بینی ادوار تجاری معرفی میکنند، حال آنکه این متغیر برای اقتصاد ایران یک متغیر همزمان به دست آمده است . در این مطالعه ، جهت شناسایی محرک اصلی ادوار تجاری در اقتصاد آمریکا، از الگوی خودرگرسیونی پنج متغیره با استفاده از عمدهترین متغیرهای تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی حقیقی (GNP)، که از بعد نظری میتوانند به عنوان علت ادوار تجاری مطرح شوند (پیشرو با تغییرپذیری بالا)، شامل مصرف کالاهای بادوام (COND)، واردات (IMP)، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی (PRFI) و حجم نقدینگی (M٢) استفاده شده است . E. Period مأخذ: محاسبات تحقیق نتیجه گیری کلی از مدل ساخته شده برای اقتصاد آمریکا حاکی از این حقیقت است که سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی در پنج دهه گذشته توانسته است بیشترین اثرات را بر نوسانات ایجاد شده در تولید ناخالص ملی و بالطبع بر سیکل های اقتصادی داشته باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی در پنج دهه گذشته توانسته است بیشترین اثرات را بر نوسانات ایجاد شده در تولید ناخالص ملی و باطبع سیکل های اقتصادی کشور آمریکا داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.