Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسنده: ؛

فروردین 1378 - شماره 29 (20 صفحه - از 29 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : ذهنیت فلسفی ،ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی ،ذهنیت فلسفی مدیران ،بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت ،فلسفی ،مهارتهای ادراکی ،تعمق ،میزان ذهنیت فلسفی مدیران ،مهارتهای فنی ،تفاوت معنی‌داری در ذهنیت ،مهارتهای مدیران ،ادراکی ،ابعاد اجتماعی ،سازمانهای اجتماعی ،تفاوت معنی‌داری ،مهارتهای ادراکی مدیران ،جامعیت و تعمق ،سطح فنی ،تعمق و قابلیت انعطاف‌پذیری ،مهارتهای انسانی ،آزمونهای غیرپارامتری و تحلیل ،امور فنی سازمان ،سابقه مدیریتی ،تعمق و انعطاف‌پذیری ،سطح تحصیلات مدیران ،مدیر سازمان ،تفکیکهای اجتماعی ،سطح مدیریتی ،ساخت اجتماعی ،سطوح سازمانی

مهمترین شاخص اثربخشی رهبری، مهارتهای مدیران است. بررسی و مطالعه مهارتهای مدیران یکی از موضوعات اساسی در ابعاد نظری و تحقیقی علوم اجتماعی، بویژه جامعه‌شناسی سازمانها تلقی می‌شود. مهارتهای مدیران شامل سه زمینه مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی است. ذهنیت فلسفی مدیران، تعریف عملیاتی مهارتهای ادراکی است که خود شامل سه بعد جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف‌پذیری است. این تحقیق، گزارش اجمالی پژوهش پیمایشی (Survey Study) درباره بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران است که در بهار سال 1377 انجام گرفته است. منظور از ابعاد اجتماعی موارد ذیل است: الف) تفکیکهای اجتماعی شامل جنس و سطح تحصیلات مدیران ب) سازمانهای اجتماعی شامل چهار مؤسسه اداری دولتی ج) ساخت اجتماعی شامل دو شهر نجف‌آباد و سمیرم د) سابقه مدیریتی داده‌های پژوهش مربوط به 200 مدیر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS در محیط Windowsاستخراج و تحلیل شده است. با توجه به شرایط آماری، برای تست فرضیات بیست‌گانه تحقیق از آزمونهای غیرپارامتری و تحلیل واریانس غیرپارامتری استفاده شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.