Skip to main content
فهرست مقالات

بهسازی نظام تصمیم گیری در آموزش و پرورش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای تهران و مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش و پرورش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 32 تا 57)

کلیدواژه ها : تمرکززدایی ،آموزش و پرورش ،تصمیم­گیری در آموزش و پرورش ،عوامل برون­سیستمی ،عوامل درون­سیستمی ،عوامل فراسیستمی

کلید واژه های ماشینی : نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش ،نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش براساس عوامل ،تصمیم‌گیری ،اطلاعات ،آموزش‌و‌پرورش ،نظامهای تصمیم‌گیری آموزشی ،مدیران ،پژوهش نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش ،تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش براساس عوامل برون‌سیستمی ،نظام تصمیم‌گیری در آموزش ،اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم ،اعضای هیئت علمی ،اساس نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش مشتمل ،بهسازی نظام تصمیم‌گیری ،کارشناسان ،پژوهش ،مشکلات اجرایی نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش ،نواقص نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش ،بهسازی نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش ،تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش به تفکیک گروهها ،نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش به تفکیک ،مشکلات نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش تفاوت ،پرسشنامه ،آموزش و پرورش ،مدیریت ،دیدگاه اعضای هیئت علمی ،نظام آموزش‌و‌پرورش ،کاستیهای نظام تصمیم‌گیری در آموزش‌و‌پرورش ،اثربخشی تصمیمات مدیران آموزش‌و‌پرورش ،مشکلات ارزشیابی نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش

مقاله حاضر براساس نتایج پژوهشی ارائه می‌شود که به سفارش پژوهشگاه مطالعات آموزش‌و‌پرورش (پژوهشکده تعلیم و تربیت) و در سال 1383 انجام شده است. در این پژوهش نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش براساس عوامل برون‌سیستمی و درون‌سیستمی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش مشتمل بر پنج عامل محیطی (فراسیستمی)، ساختارتصمیم‌گیری، فرآیند تصمیم‌گیری، اجرای تصمیم و ارزشیابی و بازخورد در نظر گرفته شده است. اطلاعات این طرح با بهره‌گیری از پرسشنامه و در جامعه آماری دو گروه از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاههای تهران (شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم، علامه‌طباطبائی و الزهراء) و اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش‌و‌پرورش گردآوری شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش از نظر نمونه‌های تحقیق، نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش به طور کلی دارای نواقص و کاستیهای متعددی است. با وجود این بیشترین مشکلات و نواقص در زمینة عوامل ساختاری نظام تصمیم‌گیری و کمترین مشکلات دربارة عوامل اجرایی بوده است. در ضمن نمونه‌های تحقیق به طور کلی، تمرکززدایی از نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش را ضروری و استقرار نظام تصمیم‌گیری نیمه متمرکز را توصیه کرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"میانگین وزنی مشکلات ساختاری نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش به تفکیک گروهها مشکلات اعضای هیئت علمی مدیران و کارشناسان جمع فقدان چشم‌انداز بلند مدت در آموزش‌و‌پرورش 95 94 95 عدم ارتباط مؤثر بین نظام تصمیم‌گیری و نظام پژوهش 93 89 92 فقدان نظام اطلاعات جامع، دقیق و به هنگام به منظور پشتیبانی نظام تصمیم‌گیری در آموزش‌و‌پرورش 91 90 91 عدم ثبات در سیاستها و برنامه‌های آموزش‌و‌پرورش 92 90 91 فقدان نگرش «نظام‌گرا» و همه جانبه‌نگر در میان مدیران آموزش 92 89 91 دخالت نابجای مسائل سیاسی در تصمیم‌گیریهای آموزشی 94 85 91 حاکمیت نگرش سنتی و محدود نسبت به مسائل آموزش‌و‌پرورش 92 85 90 فقدان تخصص کافی در بین مدیران آموزش‌و‌پرورش 90 87 89 فقدان فرهنگ«پاسخگویی» و «مسئولیت‌پذیری» نسبت به تصمیمات قبلی و اجرا شده 91 87 89 تمرکز بیش از حد اختیارات در سطوح مختلف مدیریت آموزش‌و‌پرورش 88 83 86 کوتاه بودن دوره مسئولیت مدیران آموزش‌و‌پرورش 80 75 78 جمع 7/90 7/86 4/89 جدول 6. میانگین وزنی مشکلات ارزشیابی نظام تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش به تفکیک گروهها مشکلات اعضای هیئت علمی مدیران و کارشناسان میانگین کل عدم جدیت در «تقدیر از موفقیتها» و «استیضاح ناکامیها» 93 89 92 فقدان نظام مؤثر و سریع بازخورد به منظور رفع نواقص و اصلاح انحرافات 91 87 5/89 عدم استفاده مؤثر از نتایج ارزشیابیها در تصمیم‌گیریهای بعدی 85 89 87 عدم پیگیری و تحلیل عوامل مؤثر بر عدم موفقیت در اجرای تصمیمات 83 87 85 تبدیل شدن فرآیند ارزشیابی تصمیم به یک روال و وظیفه صرفا اداری 82 87 83 جمع 87 88 87 سؤال دوم آیا بین نواقص تصمیم‌گیری آموزش‌و‌پرورش براساس پنج عامل محیطی، ساختاری، فرآیندی، اجرایی و ارزشیابی تفاوت معنادار وجود دارد؟ برای پاسخگویی به سؤال پژوهشی فوق امتیازات به دست آمده برای هر یک از عوامل پنجگانة مورد بحث در جدول زیر نشان داده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.