Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش درس «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستانهای شیراز

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 13 علمی-پژوهشی (27 صفحه - از 58 تا 84)

کلیدواژه ها : پیشرفت تحصیلی ،سیالی ،عناصر خلاقیت ،پرورش خلاقیت

کلید واژه های ماشینی : پرورش خلاقیت در کودکان ،نمره خلاقیت دانش‌آموزان رشته کودکیاری ،خلاق ،خلاقیت دانش‌آموزان رشته کودکیاری ،رشته کودکیاری ،پرورش خلاقیت ،دانش‌آموزان رشته کودکیاری ،پیشرفت تحصیلی ،خلاقیت در کودکان ،کودکیاری ،رشته تحصیلی ،تورنس ،تحصیلی ،آزمون تورنس ،عناصر خلاقیت گروه آزمایش ،شغل مادر ،خلاقیت دانش‌آموزان ،تفکر خلاق ،سال تحصیلی ،گروه آزمایش ،تفاوت معنادار میان نمره ،هوش و خلاقیت ،افزایش خلاقیت دانش‌آموزان ،خلاقیت گروه آزمایش ،شغل مادر و پیشرفت ،آزمون خلاقیت ،هوش و پیشرفت تحصیلی ،دانش‌آموزان دختر سال ،مادر و پیشرفت تحصیلی ،نمره خلاقیت

به منظور بررسی تأثیر درس «پرورش خلاقیت در کودکان» (که یکی از دروس مربوط به هنرجویان دختر سال سوم رشته کودکیاری هنرستانهاست) بر افزایش خلاقیت هنرجویان همان رشته، از روش تحقیق نیمه تجربی با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون استفاده شد و نمونه‌ای مشتمل بر 108 نفر از دانش‌آموزان دختر سال سوم رشته‌های هنرستانی شهر شیراز به شیوه همتاسازی گروهها، بر اساس معدل 14 تا 17 و نمره هوش 90 تا 110 انتخاب گردید. از این گروه 54 نفر از دانش‌آموزان رشته کودکیاری به عنوان گروه آزمایش، در نظر گرفته شدند. این افراد در طول سال تحصیلی واحد درسی مذکور را گذراندند. 54 نفر دیگر به عنوان گروه گواه، از سایر رشته‌های هنرستانی، برگزیده شدند. این گروه فاقد واحد درسی ذکر شده بودند. مهمترین سؤال تحقیقاتی آن بود که آیا ارائه درس «پرورش خلاقیت در کودکان»، در افزایش خلاقیت دانش‌آموزان رشته کودکیاری مؤثر است؟ جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق، در ابتدای سال تحصیلی، از هر دو گروه توسط آزمون خلاقیت کلامی تورنس (فرم الف)، پیش‌آزمون به عمل آمد و در انتهای سال تحصیلی مجددا هر دو گروه آزمایش و گواه به وسیله فرم ب آزمون تورنس (پس‌آزمون) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمرات عناصر خلاقیت گروه آزمایش و گواه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون از هم کم شد و از آزمون t به روش نمره افزوده استفاده شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش نمره خلاقیت دانش‌آموزان رشته کودکیاری (گروه آزمایش) بود. نمرات این گروه نسبت به گروه گواه نیز در عناصر سیالی، بسط و نمره کل برتری معناداری داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره ، از بین متغیرهای پیش‌بین، به ترتیب رشته تحصیلی، شغل مادر و پیشرفت تحصیلی (معدل) پیش‌بینی‌کننده‌های بهتری برای متغیر ملاک یعنی خلاقیت بودند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.