Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 15 علمی-پژوهشی (25 صفحه - از 177 تا 201)

کلیدواژه ها : خلاقیت ،الگوی رشد خلاق ،الگوی یادگیری خلاق ،آموزش خلاقیت ،عملکرد خلاق معلمان

کلید واژه های ماشینی : خلاق ،ایجاد مهارت تدریس خلاق ،رشد خلاقیت ،الگوی رشد خلاقیت ،مهارتهای تدریس ،مهارتهای تدریس خلاق ،تدریس خلاق ،آموزش خلاقیت ،خلاقیت بر مهارت معلمان ،الگوی رشد ،یادگیری خلاق ،الگوهای یادگیری خلاق ،تفکر خلاق ،مهارت معلمان ،خلاقیت دانش‌آموزان ،برنامه آموزش خلاقیت ،نظام آموزشی ،خلاقیت در کلاس ،مهارتهای تدریس معلمان ،برنامه آموزش ،برنامة آموزش خلاقیت ،برنامة آموزش ،روشهای آموزش خلاقیت ،دورة آموزش خلاقیت ،تدریس معلمان ،عوامل شناختی ،تأثیر برنامه ،سبک یادگیری ،فرضیة پژوهش ،برنامه‌های درسی

امروزه تحلیل و بررسی «خلاقیت در آموزش» مورد توجه پژوهشگران و برنامه‌ریزان آموزشی است. نظام‌های آموزشی، با برنامه‌ها، اهداف، محتوا و سایر عوامل آموزشی خود، نقش مؤثری در توسعه یا تخریب خلاقیت دانش‌آموزان دارند و معلمان در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کنند. در این مقاله، پس از بحث دربارة خلاقیت، به عنوان رویکردی آموزشی و بررسی نظریه‌ها و الگوهای یادگیری خلاق، مانند الگوی رانکو و چاند (1995) و موضوع آموزش خلاقیت در معلمان، ابتدا به صورت عام و سپس به طور خاص در ایران که توسط نگارنده طراحی و سپس تحت دو عنوان پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است، می‌پردازیم. محور اصلی برنامة آموزش، الگوی رشد خلاقیت است که در آن به پنج جنبة اساسی عملکرد معلم، درابعاد: محیطی- اجتماعی، عاطفی- شناختی، فکری، آموزشی، و فیزیکی، توجه شده است. در بخشی از پژوهش یاد شده نیز تأثیر برنامه و الگوی رشد خلاقیت بر مهارت معلمان بررسی شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس آزمون T، در این پژوهش نیمه تجربی، بیانگر تأثیر مثبت برنامه و تأیید فرضیة پژوهش است. بازخورد معلمان مبنی بر تغییر عملکرد آنها در کلاس، به رغم گذشت چند سال، از بهره‌گیری سازندة آنها از این الگو حکایت می‌‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.