Skip to main content
فهرست مقالات

سخن سردبیر: مقاله های این شماره از فصلنامه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (2 صفحه - از 7 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی کیفیت عملکرد هنرستانهای کاردانش، دبیران، ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کاردانش، مقاله، فیلمهای آموزش ریاضی، کاربران، روشهای مقابله­ای بر فرسودگی شغلی، فصلنامة نوآوریهای آموزشی، بهره­گیری یافته­های پژوهشی، یادگیری در فیلمهای آموزش، هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد، مقالة، بهره­گیری از مکانیزمهای مقابله­ای، کاربران یافته­های پژوهشی، یافته­های پژوهشی، کاربردهای آموزشی نظریه­های یادگیری، هنرستانهای کاردانش و بهبود کیفیت، بهره­گیری، منطقة سازمان آموزش و پرورش، مدیران، آموزش و پرورش، معلمان، مطالعه و مقایسة مکانیزمهای مقابله­ای، فرسودگی شغلی، بررسی میزان تحقق کاربردهای آموزشی، استادان صاحب­نظر در نوآوریهای آموزشی، مدل تعاملی و انتقال خطی، کاربردهای آموزشی نظریه‌های یادگیری، نوآوریهای آموزشی نوشته‌شده، عنوان مقالة

خلاصه ماشینی: "در شماره کنونی فصلنامة نوآوریهای آموزشی نیز که در دست شما است، شش مقاله، از مقالاتی که به دفتر فصلنامه رسیده و بر اساس نظر هیأت تحریریه و داوران محترم مقالات گزینش شده است، به نظر خوانندگان محترم می­رسد: عنوان مقالة اول، "نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی‌در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران" است. در پژوهش مربوط به این مقاله 180 مدیر و دبیر زن شاغل در هنرستانهای دخترانة شهر اصفهان و 150 دانش­آموز دختر پایه­های دوم و سوم متوسطه مورد مطالعه قرار گرفته و رابطة جو سازمانی مدرسه با روحیة کارآفرینی (شامل شاخصهای خلاقیت، عزت نفس، انگیزة پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده­نگری، و خطرپذیری) دانش­آموزان بررسی شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.