Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کار دانش، موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار دانش منطقه 2 شهر تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 16 علمی-پژوهشی (45 صفحه - از 119 تا 163)

کلیدواژه ها : ارزشیابی ،کیفیت ،نظام آموزشی ،هنرستانهای کاردانش ،برونداد ،مهارت آموزی ،مدارس مهارت آموزی

کلید واژه های ماشینی : هنرستانهای کار ،هنرستانهای کاردانش ،هنرستانهای کار دانش ،آموزش و پرورش ،کاردانش ،کارفرمایان ،معیارهای قضاوت ،üمیزان موفقیت هنرستانهای کاردانش ،دانش‌آموختگان هنرستانهای کاردانش ،رشته تحصیلی ،نظام آموزش و پرورش ،ارزشیابی کیفیت بروندادها ،هنرستانهای کاردانش در پرورش ،آموزشهای مهارتی ،نظام آموزش ،Vocational Education ،تحصیلی ،بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان ،هنرستانهای کاردانش جامعة مورد بررسی ،مطلوب ،عملکرد هنرستانهای کاردانش ،کار دانش ،نظام آموزش مهارتی ،نظام آموزشی ،نامطلوب ،آموزشهای فنی ،نتایج ارزشیابی عامل ،ارزشیابی عملکرد ،افت تحصیلی ،هنرستانهای فنی

این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی، کاربردی و ارزشیابی است که با هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد (بروندادها) هنرستانهای کاردانش منطقة 2 شهر تهران اجرا شده است. منابع گردآوری اطلاعات در مرحله «تدوین معیارهای قضاوت» شامل متخصصان و اساتید، هنرآموزان، مدیران و معاونان هنرستانها، کارشناسان کاردانش و فنی?حرفه?ای و در مرحله «ارزشیابی کیفیت بروندادها» شامل سه زیر جامعة: مدیران هنرستانها، دانش‌آموختگان و کارفرمایان است که با بهره‌گیری از روش سرشماری و نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته‌ است. برای انجام دادن پژوهش، با اقتباس از «تجارب موجود در سطح ملی و بین المللی»، «الگوی عناصر سازمانی» و «نظام نشانگرهای آموزش و پرورش»، عوامل(7 عامل) و نشانگرهای مورد نیاز (45 نشانگر) در دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیراقتصادی»، تدوین شده است. سپس با بهره‌گیری از «پرسشنامه معیارهای قضاوت» و کاربرد «فن دلفی» «معیارهای قضاوت»، تدوین شده است. با بهره‌گیری از عوامل و نشانگرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه، با در نظرگرفتن روایی(روایی محتوا) و پایایی(آلفای کرونباخ) تهیه شده است. پس از گرد‌آوری داده‌ها، با بهره‌گیری از معیارهای قضاوت، وضع موجود بروندادها ارزشیابی شد.در نهایت از 7 عامل مورد بررسی، 5 عامل «برونداد واسطه‌ای (پیشرفت و افت تحصیلی)»، «تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی»، «دانش‌آموختگان (دانش، مهارت، خلاقیت)»، «اشتغال» و «کارآفرینی» در سطح «نامطلوب» و 2 عامل «ادامه تحصیل » و «رضایت کارفرمایان» نیز در سطح «نسبتا‌مطلوب» ارزشیابی شده است و در هر دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و « بروندادهای غیر اقتصادی» وضعیت موجود در سطح «نامطلوب» و در نهایت عملکرد این هنرستانها در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شده است. در ادامه، برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است. از نتایج این ارزشیابی می‌توان در برنامه‌ریزیهای آتی هنرستانهای کاردانش و بهبود کیفیت همه جانبه آنها استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.