Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کارکنان در اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : نظام ارزیابی عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،مدل طراحی نظام ارزیابی عملکرد ،طراحی نظام ارزیابی عملکرد ،نظام ارزیابی ،طراحی نظام ارزیابی ،کارکنان در طراحی نظام‌های ،طراحی نظام ،نقاط قوت ،کارکنان در طراحی ،مدیریت عملکرد ،نقش کارکنان ،نقاط قوت و ضعف ،قوت و ضعف بازخورد ،قوت ،مورد مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد ،اجزای ارزیابی عملکرد ،به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود ،معیارهای ارزیابی عملکرد ،انتخاب مدل ،معیارهای ارزیابی ،مراحل پیاده‌سازی مدل ،عوامل ارزیابی عملکرد ،مرحله تدوین ،مورد مؤلفه‌های ارزیابی ،زمینه‌های فرهنگی ،اجزای ارزیابی ،عوامل ارزیابی ،توجه به اهمیت ،قرار گیرد

ارزیابی عملکرد در فرایند مدیریت عملکرد به مدیران،سرپرستان و کارکنان کمک می‌کند به صورت دائم از نقاط قوت و ضعف‌ بازخورد دریافت و ساز و کارهای اصلاحی را به کار ببندند تا نقاط قوت تعالی یابد و نقاط ضعف نیز تبدیل به قوت شود.زمانی‌ این مهم تحقق می‌یابد که فرآیند ارزیابی عملکرد توسط ارزیابی‌کننده و ارزیابی‌شونده،پذیرفته شده و به کار بسته شود معمولا نظام‌های ارزیابی عملکرد به لحاظ ضعف در طراح ی و فرهنگ‌سازی اهداف خود را در سازمان‌ها دنبال نمی‌کند و این به خاطر آن‌ است که کارکنان در طراحی کلیات،عوامل و اجزای آن کمترین دخالت و نقش را دارند.برای اثربخش نمودن نظام‌های ارزیابی‌ عملکرد بهتر است ارزیابی‌شوندگان خود در مورد مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد نظر داده و اجزای ارزیابی عملکرد را انتخاب کنند در این صورت میزان احساس تعلق و وفاداری به نظام ارزیابی عملکرد تقویت شده و ارزیابی عملکرد با فلسفه بهبود و اصلاح اجرا می‌شود.بر این اساس و با توجه به اهمیت نقش کارکنان در طراحی نظام‌های ارزیابی عملکرد در این مقاله سعی بر آن است مدل‌ طراحی نظام ارزیابی عملکرد ارائه و در مراحل پیاده‌سازی مدل بر مرحله تدوین مع یارهای عملکرد از طریق نظرخواهی از کارکنان تأکید شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.