Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت منابع انسانی در محیط های جهانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ،کارکنان خارج از خانه ،مدیران ،مدیریت ،کارمندان ،سازمان ،مدیریت منابع انسانی ،آموزش ،استخدام ،جبران خدمات کارکنان خارج ،مدیریت بین‌المللی منابع انسانی ،انتخاب کارکنان خارج از خانه ،خدمات کارکنان خارج از خانه ،فرهنگ ،مدیریت منابع انسانی بین‌المللی ،آموزش کارکنان خارج از خانه ،جبران خدمات کارمندان و روابط ،اهمیت کارکنان خارج از خانه ،کار ،شغل ،ارزیابی و جبران خدمات کارکنان ،خدمات کارمندان و روابط کاری ،رویکرد ،انتخاب ،استخدام کارمندان جدید ،ملیت ،بازگشت کارکنان خارج از خانه ،جبران خدمات ،توسعه ،مدیریت کارکنان خارج از خانه

در این مقاله ابتدا دیدگاه‌های مختلف نسبت به مدیریت و استخدام‌1 کارمندان در شعبی که یک سازمان در کشورهای گوناگون تاسیس کرده‌ است ارائه می‌شود.سپس وظایف اصلی مدیریت بین المللی منابع‌ انسانی‌2شامل انتخاب و استخدام کارمندان جدید،توسعه و آموزش‌ کارمندان،ارزیابی کارایی فعالیت‌ها،جبران خدمات کارمندان و روابط کاری مورد بحق قرار می‌گیرد.در پایان با توجه به اهمیت کارکنان‌ خارج از خانه‌3،در قسمتی مجزا چالش‌های مدیرتی مواجه با این گونه‌ کارمندان تشریح می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"رویکردهای مدیریت و جذب نیرو در شعبه‌های خارجی سازمانها می‌توانند یکی از سه دیدگاه متفاوت ذیل در مدیریت و جذب نیرو را برای خود انتخاب کنند: 1- Ethnocentric :در این رویکرد فعالیت‌های کشور مرکزی‌5به‌ عنوان مبنا در سایر شعب نشات پیدا می‌کند. مدیریت منابع انسانی بین المللی شامل پنج محدوده است که در این قسمت به تشریح آن پرداخته می‌شود:1-استخدام و انتخاب‌ 2-توسعه و آموزش 3-ارزیابی عملکرد 4-جبران خدمات 5- روابط کار استخدام و انتخاب در سازمانهایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند باید بین‌ کارکنان مختلف تفاوت قائل شد. ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد برای تمامی سازمان‌ها مساله‌ای چالش برانگیز است اما در سطح بین المللی این پیچیدگی بسیار بیشتر است چرا که سازمان باید کارکنان را در کشورها و شعبه‌های مختلف ارزیابی‌ کند. تانگ( TUNG چهار نوع متغیر را که در پیروی یا شکست این افراد نقش دارند و باید برای تصمیم‌ گیری در نظر گرفته شوند،شناسایی کرده است: شایستگی‌ای فنی برای شغل توانایی‌های برقراری ارتباط توانایی کنار آمدن با متغیرهای محیطی موقعیت خانوادگی از آنجایی که اکثر کارکنان خارج از خانه در جایی دور و با حداقل کنترل‌ فعالیت می‌کنند،اشتباه در انتخاب‌ می‌تواند هزینه‌های زیادی داشته باشد. برای انتخاب بهترین فرد مدیریت باید نکات زیر را رعایت کند: تاکید بر حساسیت‌های فرهنگی به عنوان‌ معیار انتخاب ایجاد مجموعه‌ای از کارکنان خارج از خانه تجربه‌های قبلی کار در محیطهای بین المللی در نظر گرفتن امکان به خدمت گرفتن کارکنانی که در کشور خارجی به دنیا آمده‌اند و در آینده می‌توانند به عنوان‌ کارکنان خارج از خانه خدمت کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.