Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فراوانی آگاهی از نتیجه و تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 2 (19 صفحه - از 37 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : یادگیری برنامه حرکتی تعمیم‌یافته ،برنامه حرکتی تعمیم‌یافته ،آگاهی از نتیجه ،تداخل زمینه‌ای ،برنامه حرکتی ،تمرین مسدود ،اثر متقابل خطای زمانبندی ،یادداری ،تمرین تصادفی ،گروههای با تمرین مسدود ،خطای زمانبندی مطلق ،گروههای با تمرین تصادفی ،حرکتی تعمیم‌یافته و پارامتریزه ،عملکرد و یادگیری برنامه ،خطای زمانبندی نسبی ،خطای زمانبندی ،مرحله یادداری ،فراوانی نسبی ،اثر تداخل زمینه‌ای ،فراوانی نسبی آگاهی ،پارامتریزه ،فرایندهای برنامه حرکتی تعمیم‌یافته ،گروههای با تمرین ،یادگیری پارامتریزه ،زمینه‌ای بر عملکرد ،تصادفی ،اثر متقابل ،زمانبندی مطلق ،خطای گروههای با تمرین ،فرضیه گسستگی فرایندهای برنامه حرکتی

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات فراوانی نسبی آگاهی از نتیجه (100% و 50%) و تداخل زمینه ای (تمرین تصادفی و تمرین مسدود شده) بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن زمانی آن, انجام شد. آزمودنیها (تعداد آزمودنیها 64 نفر), بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند (تصادفی با آگاهی از نتیجه 100%, تصادفی با آگاهی از نتیجه 50% با حذف تدریجی, مسدود شده 100%, و مسدود شده 50% با حذف تدریج), و یک تکلیف زنجیره ای زمانبندی را تمرین کردند. آزمایش دارای چهار مرحله بود: مرحله فراگیری (تمرین), مرحله یادداری فوری, مرحله یادداری با تأخیر, و بلاخره مرحله انتقال داده ها با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر بر روی عامل دسته¬های تمرینی (بلوک), بررسی شدند. نتایج نشان داد که آگاهی از نتیجه با کاهش فراوانی اگر چه اثرات مثبتی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته دارد, ولی بر روی یادگیری پارامتریزه کردن اثرات مخربی دارد. لذا, یافته ها این تحقیق از فرضیه گسستگی فرایندهای برنامه حرکتی تعمیم یافته از فرایندهای پارامتریزه آن, حمایت می کند. همچنین یافته های تحقیق حاضر, تأییدی مجدد بر صحت فرضیه راهنمایی بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.