Skip to main content
فهرست مقالات

در دوندگان نخبه زن (lpd) تأثیر تمرینات دو استقامتی در ایجاد نارسایی فازلونتال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 3 (11 صفحه - از 1 تا 11)

کلیدواژه ها : زنان ورزشکار ،اختلالات سیستم تولید مثلی‌ ،نارسایی فازلوئتال‌2:ورزش قهرمانان

کلید واژه های ماشینی : کاهش سطح سرمی پروژسترون ،فازلوئتال در خانم‌های ورزشکار ،تمرینات دو استقامتی ،نارسایی فازلوتئال ،سطح سرمی پروژسترون ،خانم‌های غیر ورزشکار ،فازلوتئال ،نارسایی فازلوئتال ،غیر ورزشکار ،فازلوئتال ،تعیین سطح پروژسترون ،سطح سرمی ،تمرینات ورزشی در سطح ،خانم‌های ورزشکار ،تمرینات دو ،تخمک‌گذاری ،قهرمانان دو استقامت ،زنان غیر ورزشکار ،سطح پروژسترون ،ایجاد نارسایی ،تمرینات ورزشی ،اختلالات فازلوئتال ،گروه کنترل ،پروژسترون در افراد ،فازلوئتال مشاهده ،فازلوئتال ارتباط ،قهرمانان ورزشی ،سیستم تولید ،فازلوئتال و تمرینات ،کاهش تولید

نارسایی فازلونتال،از اختلالات هورمونی سیستم تولید مثلی بوده و یک عملکرد غیر طبیعی تخمدان تلقی‌ می‌گردد که به دنبال کاهش تولید و یا تاثیر ناکافی پروژسترون بروی اندومتر ایجاد می‌شود که علائم ان به صورت‌ سقط راجعه و نازایی بروز می‌کند.شرایط استرس‌زای محیطی مانند مشاغل پراسترس و فعالیت‌های بدنی متوسط تا شدید خصوصا دو استقامت می‌تواند سبب نارسایی فازلونتال شود.این مطالعه به بررسی ارتباط بین تمرینات دو اسقامت و نارسایی فازلوئتال در خانم‌های ورزشکار می‌پردازد. جامعه آماری شامل خانم‌های غیر ورزشکار و ورزشکاران زن در رشته دو استقامت در محدوده‌ سنی 20 الی 30 سال بوده که تحت شرایط استاندارد شده‌ای که شامل عدم مصرف اخیر قرص‌های هورمونی،عدم‌ سابقه شیردهی اخیر و نازایی و نیز نداشتن سیکل‌های همراه تخمک‌گذاری،بوده‌اند،مورد انتخاب قرار می‌ گرفتند.افراد مورد مطالعه شامل 15 نفر از خانم‌های غیر ورزشکار که در شرایط استرس‌زای محیطی قرار نداشته‌ و 15 نفر خانم‌های ورزشکار دونده می‌باشندکه در آزمون آمادگی بروس امتیاز عالی کسب نموده‌اند.در روز 21 دوره این افراد،آنان تحت آزمون تعیین سطح پروژسترون قرار گرفتند و مقادیر پروژسترون کمتر از 10 به عنوان‌ نارسایی فازلوئتال در نظر گرفته شد. یافته‌های مطالعه،نشان می‌هد که میزان نارسایی فارلونتال در گروه تجربی 69/2%و در گروه کنترل‌ 30/8%بود و ارتباط معنی‌دار بین فازلوئتال و تمرینات دو استقامتی برقرار گردید.(5%> P ).همچنین‌ ارتباط معنی‌داری بین کاهش سطح سرمی پروژسترون و تمرینات دو استقامتی وجود داشت(16%> P ).بین‌ ورزش و کوتاهی فازلوئتال ارتباط معنی‌داری برقرار نگردید.(5%< P ).بر اساس نتایج حاصل از مطالعه،در قهرمانان دو استقامت،خصوصا دونده‌های طراز اول،شیوع بالایی از اختلالات فازلوئتال مشاهده می شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.