Skip to main content
فهرست مقالات

روابط بین نیروی انسانی، بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات بر افزایش فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 3 (15 صفحه - از 65 تا 79)

کلیدواژه ها : فوق برنامه ورزشی ،نیروی انسانی ،بودجه ،اماکن و تاسیسات ورزشی‌ (1)- Step wise

کلید واژه های ماشینی : فوق‌برنامه ورزشی ،برنامه‌های ورزشی ،افزایش فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی ،فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌ها ،مساحت اماکن و تاسیسات ،فوق‌برنامه ،سابقه مدیریت مدیران فوق‌برنامه ،مدیران فوق‌برنامه ورزشی ،فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی ،مدیریت مدیران فوق‌برنامه ورزشی ،افزایش میزان سابقه مدیریت مدیران ،دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات ،برنامه‌های ورزشی دانشگاهها ،بودجه هزینه‌شده ،اماکن و تاسیسات ورزشی ،تعداد کل دانشجویان شرکت‌کننده ،فعالیت‌های تفریحی ،اماکن و تاسیسات ،مدیران فوق‌برنامه ،فعالیت‌های فوق‌برنامه ،تاسیسات ورزشی ،سابقه خدمت مدیران فوق‌برنامه ،خدمت مدیران فوق‌برنامه ورزشی ،سابقه مدیریت مدیران ،نیروی انسانی ،میزان فعالیت‌های تفریحی ،مدرک تحصیلی مدیران فوق‌برنامه ،تعداد کل مسابقات برگزار‌شده ،سابقه خدمت ،تعداد کل نیروی انسانی

امروزه بدون شک هر دانشگاهی در هر نقطه‌ای از جهان دارای برنامه خاصی جهت ورزش دانشجویان است‌ لیکن این موضوع که،منابع انسانی و مالی،اماکن و تاسیسات،مدیریت و برنامه‌ها،بایستی چگونه باشد،مسئله‌ای‌ است که در هر کشور،بسته به امکانات اقتصادی،انسانی،نیروی متخصص و نگرش آنان به ورزش متفاوت است. پژوهش حاضر،روابط بین نیروی انسانی،بودجه هزینه شده،مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی بر افزایش فعالیت‌ های فوق برنامه ورزشی دانشگاه‌های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بدین منظور پرسشنامه‌ای مشتمل بر 28 سوال ترکیبی از نوع باز و بسته تدوین و جهت پاسخگویی به مدیران‌ تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه‌ها ارسال گردید. به منظور مشخص نمودن سهم هریک از متغیرها پیش بین(تعداد کل نیروی انسانی،کل بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی،جنسیت،سابقه خدمت،سن،سابقه مدیرایت،مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی‌ مدیران فوق برنامه ورزشی)بر متغیر ملاک(تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقات،تعداد کل مسابقات برگزار شده،تعداد کل کلاسهای آموزشی،تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای تفریحی-فراغتی از رگرسیون چند متغیره روش مرحله به مرحله‌1استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تعداد نیروی انسانی،مدرک تحصیلی مدیران فوق برنامه ورزشی و کل بودجه‌ هزینه شده با تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات رابطه معنادار وجود دارد.با افزایش میزان سابقه‌ مدیریت مدیران فوق برنامه ورزشی،میزان فعالیت دانشگاهها در زمینه برگزاری مسابقات افزایش می‌یابد.بین‌ سایقه مدیریت مدیران وتعداد کلاسهای اموزشی(یادگیری)رابطه معکوس وجود دارد.بین مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی با میزان فعالیت‌های تفریحی-فراغتی دانشجویان رابطه مستقیم بوده و رابطه بین سابقه خدمت‌ مدبیران فوق برنامه ورزشی با میزان فعالیتهای تفریحی-فراغتی معکوس می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.