Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 4 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 61 تا 76)

کلیدواژه ها : تصویرسازی ذهنی ،تداخل زمینه‌ای ،بازداری پس گستر و نظریه اطلاعات زیستی

کلید واژه های ماشینی : تصویرسازی ذهنی ،تمرین جسمانی ،قالبی ،تصویرسازی ذهنی تصادفی ،گروه تصویرسازی ذهنی تصادفی ،تمرین تصویرسازی ذهنی قالبی ،جسمانی ،تصویرسازی ذهنی قالبی ،اثر تمرین جسمانی ،یادداری گروه‌های تصویرسازی ذهنی ،ذهنی ،تمرین تصویرسازی ذهنی ،ذهنی تصادفی و قالبی ،تصادفی ،تداخل زمینه‌ای ،گروه‌های تمرین جسمانی تصادفی ،تمرین تصویرسازی ذهنی تصادفی ،گروه‌های تمرین جسمانی ،یادداری ،تمرین جسمانی تصادفی ،اثر تداخل زمینه‌ای ،گروه‌های تصویرسازی ذهنی ،گروه تمرین جسمانی قالبی ،قالبی در مرحله فراگیری ،قالبی بر عملکرد ،تداخل سرعت با عمل ،تمرین جسمانی قالبی ،عملکرد و یادگیری تکلیف ،سرعت با عمل حرکتی ،گروه تمرین تصویرسازی ذهنی

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی بر روی 108 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب 9 گروه 12 نفری، میانگین سنی نمونه‌#$#و میانگین نمره قابلیت تصویرسازی ذهنی‌#$#انجام شد.گروه‌های نه گانه به انجام تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی به دو شیوه تصادفی و قالبی به مدت 10 جلسه پرداختند.نتایج این تحقیق نشان داد که این عملکرد گروه‌های تصویرسازی ذهنی قالبی و تصادفی با گروه‌های تمرین جسمانی تصادفی و قالبی در مرحله فراگیری تفاوت معنی‌داری وجود دارد، طوری که گروه‌های تمرین جسمانی عملکرد بهتری داشتند.ولی تفاوت بین گروه‌های جسمانی و گروه‌های تلفیقی معنی‌دار نبود.یعنی نوع ترکیب و ترتیب تمرین جسمانی و تصادفی اهمیت ندارد.در حالی که در مرحله یادداری گروه‌های تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی در مقایسه با گروه‌های تمرین جسمانی صرف و گروه‌های تلفیقی عملکرد بهتری داشتند که البته این برتری در سرعت‌های پایین به نفع گروه تصویرسازی ذهنی تصادفی بود.بنابراین با فرضیه بازسازی طرح عمل لی و مگیل در خصوص عدم اثر تداخل زمینه‌ای با تغییر پارامتر برنامه حرکتی تعمیم یافته در تضاد است.از طرفی در مورد تصویرسازی ذهنی با نظریه اطلاعات زیستی پیتر لانگ 1 (1984)همخوانی دارد، یعنی تصویرسازی ذهنی یک تکلیف حرکتی در یک سرعت خاص منجر به تداخل سرعت با عمل حرکتی اجرا شده بعدی خواهد شد.از حیث اثر تداخل زمینه‌ای با نظریه باز داری پس گستر دیویز 2 (1988)همخوانی دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.