Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه برخی از شاخصهای ایمنی در سالمندان فعال و غیر فعال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 4 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 77 تا 92)

کلیدواژه ها : فعالیت بدنی ،لکوسیت‌ها ،لنفوسیت ،منوسیت ،نوتروفیل‌ها ،سالمند

کلید واژه های ماشینی : بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها در سالمندان ،خون استراحتی سالمندان فعال ،نوتروفیل‌ها ،سالمندان فعال ،بیگانه‌خواری نوتروفیل‌های فعال خون ،فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها ،بیگانه‌خوار خون سالمندان فعال ،نوتروفیل‌ها در سالمندان فعال ،نوتروفیل‌های فعال خون استراحتی ،لکوسیت‌ها ،فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌های ،بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها ،سالمندان غیر فعال ،میزان بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها ،استراحتی سالمندان فعال ،سیستم ایمنی ،ایمنی در سالمندان ،تعداد نوتروفیل‌های فعال ،تعداد مونوسیت‌ها و میزان فعالیت ،تعداد لکوسیت‌ها ،غیر فعال ،نوتروفیل‌ها در سالمندان ،خصوص فعالیت‌های بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها ،نوتروفیل‌های خون استراحتی سالمندان ،فعالیت‌های بدنی ،بیگانه‌خوار ،مونوسیت‌ها ،میزان فعالیت بیگانه‌خواری ،نوتروفیل‌های فعال ،خون سالمندان فعال

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تعداد لکوسیت‌های خون و زیر گروههای آن و نیز میزان بیگانه خواری نوتروفیل‌ها در سالمندان فعال و غیر فعال بوده تا از طریق مقایسه، تاثیر فعالی بدنی و ورزش در این سنین مورد بررسی قرار گیرد، لذا بدین منظور 40 نفر سالمند بصورت تصادفی و در دو گروه بیست نفره فعال با میانگین سنی 1/67 و غیر فعال با میانگین 65/65 انتخاب گردیده‌اند و برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق مدار 5 میلی متر خون وریدی هر گروه در حالت ناشتا اخذ و با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک سیمسمکس، تعداد لکوسیت‌ها، مونوسیت ها، لنفوسیت‌ها، انوزینوفیل‌ها و نوتروفیل‌ها مشخص گردید، همچنین از روش‌{L TBN L} به منظور تعیین میزان بیگانه خوارزی نوتروفیل‌ها استفاده شده و داده‌های تحقیق به منظور توسط نرم افزار{L SSPS L}مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌های تحقیق نشان داد که بین تعداد لکوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها و انوزینوفیل‌ها و همچنین بین تعداد نوتروفیل‌های فعال بیگانه خوار خون سالمندان فعال و غیر فعال اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ، اما بین تعداد مونوسیت‌ها و میزان فعالیت بیگانه خواری نوتروفیل‌های فعال خون استراحتی سالمندان فعال و غیر فعال اختلاف معنی‌دار مشاهده گردیده است.بنابراین نتیجه تحقیق نشان داد که فعالیت‌های بدنی می‌تواند برخی از عملکردهای سیستم ایمنی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.