Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ضعف نیروی عضلانی تنه بیماران مبتلا به کمر درد در حالت های مختلف ایستاده و خمیده و تغییرات ناشی از ورزش درمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (17 صفحه - از 106 تا 122)

کلیدواژه ها :

ورزش درمانی ،وضعیت ،کمر درد مزمن ،قدرت ایزومتریکی ،عضلات فلکسور ،عضلات اکستنسور

کلید واژه های ماشینی : ضعف نیروی عضلانی تنه بیماران، عضلات فلکسور و اکستنسور تنه، درد، بیماران، کمر، تنه، درمان، عضلات اکستنسور تنه بیماران کمر‌درد، اکستنسور تنه بیماران کمر‌درد، نیروی ایزومتریکی عضلات فلکسور

کمر درد یکی از مهمترین و شایع‌ترین آسیب‌های وارده به ستون فقرات است. مطالعات نشان داده‌ه‌اند که بین ضعف عضلانی و کمر درد ارتباط وجود دارد.اما، مکانیزم دقیق و کم و کیف آن بویژه تاثیر متقابل این بین کمر درد و ضعف عضلانی هنوز روشن نیست.هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متقابل بین عوامل کمر درد مزمن، نیروی ایزومتریک فلکسورها و اکستنسورهای تنه، وضعیت بدن و ورزش درمانی بود.روش تعداد 24 زن مبتلا به کمر درد مزمن و 22 زن سالم با دامنه سنی 20 تا 45 ساله داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.قبل و پس از 36 جلسه ورزش درمانی با استفاده از دستگاه دینامومتر، نیروی ایزومتریکی عضلات فلکسور و اکستنسور تنه در سه وضعیت ایستاده، فلکشن 45 درجه تنه و فلکشن 90 درجه تنه و درد کمر آنها اندازه‌گیری و با متغیرهای معادل در افراد سالم مقایسه شدند.از روش آماری {L erusaeM detaepeR L}برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.نتایج نشان دادند که در وضعیت‌های مختلف قدرت فلکسورها و اکستنسورهای تنه بیماران بطور معنی‌داری کمتر از افراد سالم بود(01/0-{L p L}).ضعف عملکردی بیماران در وضعیت‌های خمیده 45 درجه و خمیده 90 درجه بیشتر از وضعیت ایستاده مشهود بود.پس از درمان عملکرد عضلانی بیماران بطور معنی‌داری بهبود یافت.بین عامل بیماری کمر درد، قدرت عضلات تنه، و نیز وضعیت بدنی تاثیر متقابل وجود داشت.پس از درمان عملکرد عضلانی بیماران به طور معنی‌داری افزایش یافت(01/0-{L p L}).بین عامل درمان و عامل قدرت عضلات تنه تأثیر متقابل وجود داشت.نتیجه نهایی:بیماران مبتلا به کمر درد مزمن با ضعف عملکرد مکانیکی عضلات فلکسور و اکستنسور تنه مواجه می‌باشند.در وضعیت خمیده ضعف بیماران بارزتر بود.ورزش درمانی باعث تقویت عضلات تنه و بهبود میزان درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن می‌شود.توان بخشی و ورزش درمانی بیماران باید با توجه به ارزیابی ضعف آن‌ها در وضعیت‌های مختلف صورت گیرد.

خلاصه ماشینی: "اهداف جزیی این تحقیق عبارتند از اینکه الف)در بیماری کمر درد کدام یک از گروه عضلانی فلکسور یا اکستنسور بیشتر دچار آسیب می‌شوند؟ب)در کدام وضعیت عملکرد عضلات تنه از افت بیشتری در بیماران کمر درد برخوردار است؟ج)ارزیابی عملکرد در کدامیک از وضعیت‌های مورد بررسی شاخص بهتری در معاینات کلینیکی می‌تواند محسوب شود؟د)آیا حذف درد کمر پس از ورزش درمانی مبین طبیعی شدن عملکرد عضلات نیز هست؟ روش تحقیق 24 زن مبتلا به کمر درد مزمن و 22 زن سالم با دامنه سنی 20 تا 45 سال و با میانگین قد و وزن مشابه بطور داوطلبانه به عنوان گروه‌های تجربی و شاهد در این تحقیق بررسی شدند. جدول 3:در صد کاهش قدرت در عضلات بیماران کمر درد در مقایسه با افراد سالم #$# (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل عاملی نشان داد که بین سه عامل بیماری کمر درد، وضعیت و عضلات درگیر تاثیر متقابل وجود دارد همان طوری که در نمودار 3 مشاهده می‌شود بیشترین کاهش عضلات فلکسور در وضعیت‌های ایستاده و فلکسن 45 درجه و در اکستنسورها در وضعیت فلکشن 90 درجه می‌باشد. در مطالعات متعددی نیز ضعف تنه(فلکسورها و اکستنسورها)در بیماران کمر در گزارش شده است و نتایج بدست آمده نشان داده‌اند که عضلات اکستنسور بیشتر آسیب دیده‌اند ولی این تحقیقات میزان آسیب‌پذیری عضلات را در وضعیت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار نداده‌اند. نتایج تحلیل عاملی نشان‌دهنده تاثیر متقابل بین عامل درمان و عامل قدرت عضلات تنه می‌باشد و می‌توان گفت که ورزش درمانی در بهبود عملکرد عضلانی بیماران مبتلا به کمر درد موثر بوده اما هر یک از عضلات فلسکور و اکستنسور به مقدار متفاوتی پیشرفت کرده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.