Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تعاملی تمرین استقامتی- قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 5 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 89 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان ،غلظت فنیل آلانین سرم ،فنیل آلانین ،غلظت فنیل آلانین ،سطح افسردگی و غلظت فنیل ،فنیل آلانین سرم ،سرم دانشجویان با افسردگی ،دانشجویان با افسردگی متوسط ،افسردگی و غلظت فنیل ،اثر تعاملی تمرین استقامتی ،تمرین استقامتی ،سطح افسردگی و غلظت ،توان هوازی ،سطح افسردگی ،تمرین قدرتی ،گروه تمرین استقامتی ،افسردگی متوسط ،اسیدهای آمینه ،هوازی ،افسردگی و غلظت ،درمان افسردگی ،کاهش افسردگی ،قدرتی منتخب بر سطح ،تیروزین ،میزان فنیل آلانین ،اثر ورزش ،کاهش و درمان افسردگی ،سطح افسردگی دانشجویان ،گروه تمرین ،پرسشنامه افسردگی

هدف از این تحقیق، تعیین اثر تمرین استقامتی - قدرتی روی سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط بود. با استفاده از پرسشنامه افسردگی یک 40 نفر از دانشجویان با افسردگی متوسط با میانگین سنی 0.96+21 و قد 6.5+ سال176 سانتی متر و وزن 8.9+69 کیلوگرم و توان هوازی .... میلی لیتر بر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه انتخاب و به طور تصادفی در یکی از چهار گروه تحقیق ( کنترل، تمرین استقامتی، تمرین قدرتی، استقامتی- قدرتی) تقسیم گردیدند. در ابتدا از آزمودنی ها آزمایش خون به عمل آمده سپس سه پروتکل تمرینی برای گروه تمرین استقامتی (30 دقیقه دویدن با 70% ضربان قلب ذخیره) برای گروه تمرین قدرتی (30 دقیقه تمرین با وزنه با 70% حداکثر قدرت عضله)، برای گروه استقامتی – قدرتی(15 دقیقه دویدن + 15 دقیقه تمرین با وزنه با شدت مشابه گروه 1و2) به مدت 8 هفته و هر هفته سه روز به اجرا درآمد. در انتهای هفته هشتم متغیرهای تحقیق مجددا اندازه گیری و با استفاده از تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت. یافته ها تحقیق کاهش مشابهی را در سطح افسردگی سه گروه تجربی نشان داد. ولیکن غلظت فنیل آلانین در چهار گروه تفاوت معنی داری نشان نداد. بنابراین نتایج تحقیق نشان داد که اثر ورزش قدرتی، استقامتی و ترکیبی بر کاهش افسردگی مشابه است و این تاثیر مستقل از تغییر اسید آمینه فنیل آلانین است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.