Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 53 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی، انگیزش شرکت، هدف‌گرایی و توانایی درک، فعالیت‌های بدنی و ورزشی، خودگرایی، تکلیف‌گرایی، توانایی درک، عوامل انگیزش شرکت، دانش‌آموزان، تکلیف

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیت های بدنی می باشد. 600 دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تهران پرسش نامه های انگیزش شرکت، توانایی درک شده و تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین دلایل شرکت دانش آموزان در فعالیت های بدنی پیشرفت/ مقام طلبی، مهارت/ آمادگی، افراد مهم، گروه گرایی، کسب شادی، تخلیه انرژی، هیجان خواهی/ مبارزه طلبی و متفرقه بوده اند. همچنین نتایج ضریب همبستگی متعارف و پیرسون نشان دادند که بین هدف گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت، رابطه معنی داری وجود دارد و برای افراد تکلیف گرا، عوامل انگیزش درونی و برای افراد خودگرا، عوامل انگیزش بیرونی مهم تر هستند و همچنین توانایی درک شده نقش میانجی دارد. نتایج این تحقیق با نظریه اهداف پیشرفت مطابقت دارد و کاربرد آن در ورزش جوانان از لحاظ توجه به نیازهای انگیزشی آنان در محیط های آموزشی می باشد.

خلاصه ماشینی:

"آن‌ها با استفاده از پرسش نامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش( TEOSQ )در مورد دانشجویان شرکت کننده در کلاس تنیس و با بررسی زمینه‌هایی مانند پردازش تکلیف،انتخاب تکلیف و پیشرفت‌ مهارتی نشان دادند که افراد تکلیف‌گرا تکالیف سخت‌تر را انتخاب نموده و نمره بیشتری را در فرایندهای شناختی و پیشرفت مهارتی دریافت داشته‌اند. جدول شماره 3-نتایج همبستگی متعارف در مورد ارتباط بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت‌ در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج ضریب همبستگی متعارف نشان می‌دهد که،اهداف تکلیف‌گرایی و خودگرایی و نیز توانایی درک شده‌ ارتباط معنی‌داری(000/0 P ،26/157 (به تصویر صفحه مراجعه شود)،41/0 R )با عوامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی دارند. جدول شماره 4-نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد ارتباط بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش‌ شرکت در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 5-نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام در مورد پیشگویی انگیزش شرکت بر اساس هدف‌گرایی و توانایی درک شده در دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که هر سه عامل تکلیف‌گرایی(000/0 P ،65/5 t )، توانایی درک شده 000/0 P ،14/4 t )و خودگرایی(000/0 P ،14/3 t )پیشگوی معنی‌دار انگیزش شرکت‌ در فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان هستند. بحث و نتیجه‌گیری هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین هدف‌گرایی که شامل تکلیف‌گرایی و خودگرایی و توانایی درک شده با عامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی و ورزشی بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که،بین هدف‌گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت در فعالیت‌های‌ بدنی رابطه معنی‌داری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.