Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 6 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 53 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : تکلیف‌گرا ،هدف‌گرایی با انگیزش شرکت ،انگیزشی ،عامل انگیزش شرکت تحقیق ،تکلیف‌گرایی و خودگرایی ،تخلیه انرژی ،انگیزش درونی ،جوانان در فعالیت‌های بدنی ،درک شده ،پرسش‌نامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی ،عوامل انگیزشی ،عوامل انگیزش درونی ،دلایل شرکت دانش‌آموزان ،نظریه اهداف پیشرفت ،اهداف پیشرفت ،افراد تکلیف‌گرا ،ورزش جوانان ،شرکت در فعالیت‌های بدنی ،فعالیت‌های بدنی ،انگیزش شرکت ،هدف‌گرایی و توانایی درک ،هدف‌گرایی ،توانایی درک شده ،فعالیت‌های بدنی و ورزشی ،عوامل انگیزش شرکت ،خودگرایی ،تکلیف‌گرایی ،بدنی ،خودگرایی در ورزش ،عوامل انگیزش

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیت های بدنی می باشد. 600 دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تهران پرسش نامه های انگیزش شرکت، توانایی درک شده و تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین دلایل شرکت دانش آموزان در فعالیت های بدنی پیشرفت/ مقام طلبی، مهارت/ آمادگی، افراد مهم، گروه گرایی، کسب شادی، تخلیه انرژی، هیجان خواهی/ مبارزه طلبی و متفرقه بوده اند. همچنین نتایج ضریب همبستگی متعارف و پیرسون نشان دادند که بین هدف گرایی و توانایی درک شده با عوامل انگیزش شرکت، رابطه معنی داری وجود دارد و برای افراد تکلیف گرا، عوامل انگیزش درونی و برای افراد خودگرا، عوامل انگیزش بیرونی مهم تر هستند و همچنین توانایی درک شده نقش میانجی دارد. نتایج این تحقیق با نظریه اهداف پیشرفت مطابقت دارد و کاربرد آن در ورزش جوانان از لحاظ توجه به نیازهای انگیزشی آنان در محیط های آموزشی می باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.