Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتاً چاق

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 6 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 71 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : مقاومت به انسولین ،شاخص مقاومت به انسولین ،آدیپونکتین ،آدیپونکتین سرم در مردان ،درصد چربی بدن ،انسولین در مردان چاق ،آدیپونکتین سرم ،چاق ،آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت ،تمرینات مقاومتی ،اثر تمرینات مقاومتی ،چربی بدن ،انسولین در مردان ،انسولین و آدیپونکتین ،مردان چاق ،لاغر ،مقایسه‌ی میزان آدیپونکتین سرم ،آدیپونکتین سرم در آزمودنی‌های ،اثر تمرینات ،آدیپونکتین سرم تاثیر معنی‌داری ،میزان آدیپونکتین سرم ،مردان لاغر ،گروه تمرین مقاومتی ،آزمودنی‌های گروه کنترل لاغر ،برنامه تمرین ،کاهش وزن ،افزایش آدیپونکتین سرم ،شاخص توده بدن ،عمل انسولین ،معنی‌داری

هدف تحقیق حاضر مقایسه میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق و لاغر و بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر این شاخص ها در مردان چاق بود؛ به همین منظور تعداد 24 نفر )16 نفر مرد چاق و 8 نفر مرد لاغر( از اساتید و کارکنان غیر فعال دانشگاه تربیت معلم سبزوار با دامنه سنی 35-48 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی یا گروه کنترل قرار گرفتند. از همه آزمودنی ها در حالت ناشتایی خون گیری به عمل آمد، سپس گروه های آزمایش به مدت سه ماه تحت تاثیر تمرینات مقاومتی قرار گرفتند. تمرینات مقاومتی به صورت دایره ای و در یازده ایستگاه انجام گرفت. برنامه تمرین یک جلسه شامل 4 ست )دایره( با 12 تکرار بیشینه در هر ایستگاه بود که با شدت 50-60% یک تکرار بیشینه (IRM) اجرا شد. تحلیل های آماری نشان داد که در حالت پایه، شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق به طور معنی داری بالاتر از مردان لاغر است (P<%5). غلظت آدیپونکتین سرم در مردان چاق به طور معنی داری کمتر از مردان لاغر است (P<%5). همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین میزان آدیپونکتین سرم با درصد چربی بدن (r=0.60)، در کل آزمودنی ها مشاهده گردید. به علاوه، مشخص شد که تمرینات مقاومتی باعث کاهش معنی دار شاخص مقاومت به انسولین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل چاق می گردد، ولی بر آدیپونکتین سرم تاثیر معنی داری ندارد. در مجموع از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی باعث بهبود مقاومت به انسولین در مردان نسبتا چاق می گردد و این بهبود مربوط به آدیپونکتین نمی شود، مردان لاغر در مقایسه با مردان چاق از نظر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین وضعیت مناسب تری دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.