Skip to main content
فهرست مقالات

اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده مستقل از تعداد پاسخ های انتخابی بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 6 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 95 تا 106)

کلیدواژه ها : آماده سازی حرکتی ،پارامترهای حرکت ،تکلیف تولید نیرو ،روش پیش نشانه کردن پارامتر ،زمان واکنش

کلید واژه های ماشینی : RT ،زمان واکنش ،انتخابی ،زمان واکنش تکلیف ،تکلیف تولید نیرو ،نشانه شده ،تعداد پاسخ‌های انتخابی ،پاسخ‌های انتخابی ،اثر اصلی جلسه ،کوشش ،تعداد پاسخ‌های ،تولید نیرو ،میزان همپوشی ،اثر اصلی جنس ،آزمودنی‌های ،تابعی از میزان اطلاعات ،همپوشی ،میانگین RT ،ارایه محرک ،میزان همپوشی بازنمایی‌های ،نشانه‌ها و محرک ،میزان اطلاعات ،تجزیه و تحلیل ،مچ دست ،مقدار نیرو ،کاهش RT ،زنان و مردان ،جنس و اثر ،استفاده از روش ،اثر اصلی

یکی از عوامل اثر گذار بر زمان واکنش (RT)، پیش نشانه است. نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل نشان داده است که RT به صورت تابعی از میزان اطلاعات پیش نشانه کاهش می یابد؛ ولی میزان تاثیر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده به طور مستقل از تعداد پاسخ های انتخابی به خوبی روشن نیست. تحقیق حاضر به منظور آزمودن این فرضیه که RT در یک تکلیف تولید نیرو، تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده است، انجام شد. یک طرح تحقیق 3 عاملی آمیخته بر روی 16 دانشجوی داوطلب (8 مرد و 8 زن(، غیر ورزشکار و راست دست در دامنه سنی 25-20 سال اجرا گردید. آزمودنی ها طی 5 جلسه در روزهای متوالی مجموعا 2400 کوشش ) هر جلسه 4 دسته 120 کوششی( را تحت وضعیت های دو انتخابی با پیش نشانه کردن 1 یا 2 پارامتر بر روی دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر انجام دادند. تکلیف مورد نظر مستلزم تولید نیروی ایزومتریکی معین (3kg یا (6 به سمت داخل یا خارج و با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارایه پیش نشانه ها و محرک بود. زمان واکنش آزمودنی ها در سطوح مختلف متغیر مستقل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس 3 عاملی )تعداد پارامترهای پیش نشانه شده × جنس × جلسه( با سنجش های مکرر 2 عامل )تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جلسه( تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در این تکلیف، RT تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده نبود(p<0/05). اثر اصلی جنس و اثر متقابل تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جنس بر RT نیز معنی دار نبود (p<0/05)؛ ولی اثر اصلی جلسه معنی دار بود (p<0/05).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.