Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی (مطالعه موردی: زنان استان مازندران)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 7 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 53 تا 62)

کلیدواژه ها : مشارکت ورزشی ،حمایت اجتماعی ،زنان

کلید واژه های ماشینی : زنان در فعالیت‌های ورزشی ،فعالیت‌های ورزشی ،حمایت اجتماعی ،حمایت اجتماعی بر مشارکت ،مشارکت در فعالیت‌های ورزشی ،مشارکت زنان ،بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ،فعالیت‌های بدنی ،مشارکت ورزشی ،مشارکت در فعالیت‌های بدنی ،تاثیر حمایت اجتماعی ،مشارکت‌کنندگان در فعالیت‌های ورزشی ،میزان مشارکت ،واریانس متغیر ،زنان با حمایت اجتماعی ،واریانس متغیر تحت مطالعه ،میزان مشارکت زنان ،فعالیت‌های ورزشی نشان ،مطالعه مشارکت زنان ،درصد از واریانس متغیر ،بدنی ،متغیر تحت مطالعه مشارکت ،گروههای زنان با حمایت ،تبیین واریانس متغیر ،واریانس مشارکت زنان ،اعضای خانواده ،رگرسیون سلسله‌مراتبی چند ،متغیر ورزش ،عوامل تاثیر گذار ،حمایت خانواده

هدف:این مقاله به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی پرداخته است.روش: این مطالعه با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است.داده‌های این پژوهش از 360 زن که ابتدا بصورت نمونه گیری طبقه‌ای و سپس به شیوه تصادفی از میان زنان بین سنین 25 تا 40 ساله سیزده شهر از شهرهای استان مازندران انتخاب شده بودند جمع آوری گردیده است.ابزار گرد آوری داده‌ها عبارتست از پرسشنامه اصلاح شده مشارکت ورزشی می‌باشد.نتایج، تفاوت معنا دار مشارکت کنندگان در فعالیت‌های ورزشی را با توجه به نوع حمایت اجتماعی بعمل آمده از زنان برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی نشان داده است.نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه نیز نشان داده است که چهار متغیر ورزش کردن اعضای خانواده، ورزش کردن بهترین دوست، درآمد و سودمندی ورزش در مرحله اول و حمایت اجتماعی در مرحله دوم توانسته‌اند بترتیب 9/15 و 1/2 درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی را تبیین نمایند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.