Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر هدف گزینی و آگاهی از نتیجه بر یادگیری سرویس والیبال دختران دانش آموز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 77 تا 90)

کلیدواژه ها :

هدف خود گزین ،هدف مربی گزین ،آگاهی از نتیجه انگیزشی

کلید واژه های ماشینی : یادگیری سرویس والیبال دختران دانش‌آموز، سرویس والیبال، یادگیری سرویس والیبال، انگیزشی، تغییرات سطح انگیزش درونی، آزمایش، اثر تغییرات سطح انگیزش درونی، هدف گزینی و آگاهی، سطح انگیزش درونی بر یادگیری، ترکیب هدف گزینی و آگاهی

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر گزینی 2 ، آگاهی از نتیجه 3 ، ترکیب هدف گزینی و آگاهی از نتیجه با توجه به تغییرات سطح انگیزش درونی بر یادگیری سرویس بلند والیبال دانش آموزان دختر است.تعدا 96 دانش آموز دختر 16-15 سال شرکت کنندگان این پژوهش‌اند.در هر دو آزمایش پژوهش حاضر 48 نفر از شرکت کنندگان پس از انجام پیش آزمون بر اساس روش متعادل سازی نمرات به 4 گروه طبقه بندی شدند.در آزمایش اول گروه‌ها عبارت بودند از هدف گزین(خود گزین)، آگاهی از نتیجه(انگیزشی)، ترکیب هدف گزین(خود گزین) و آگاهی از نتیجه، کنترل و گروه‌ها در آزمایش دوم عبارت بودند از هدف گزین(مربی گزین)، آگاهی از نتیجه (انگیزشی)، ترکیب هدف گزین(مربی گزین)و آگاهی از نتیجه، کنترل ده جلسه تمرین یک روز در میان در سه دسته با ده کوشش تمرینی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شد.پس از آن آزمون‌های یاد داری اول و دوم، 24 ساعت و پس از 10 روز، به عمل آمد.ابزارهای تحقیق آزمون سرویس والیبال اپرد 4 و پرسش نامه انگیزش درونی(دسی و ریان، 1985)و پرسش نامه اطلاعات فردی بوده‌اند.برای تحلیل داده‌های هر دو آزمایش در مرحله اکتساب از تحلیل واریانس عاملی مرکب(جلسه)10*(گروه)4*(سطوح انگیزش درونی)2 و برای تحلیل داده‌های آزمون‌های یاد داری از روش تحلیل واریانس عاملی(سطوح انگیزش درونی)2*(گروه)4 و از آزمون تعقیبی توکی برای مشخص شدن اثر معنا داری استفاده شد.بر اساس نتایج تحقیق، در هر دو آزمایش، اثر اصلی جلسات در مرحله اکتساب معنا دار بوده است 001,0>P، 27/10 F و 001,0>P، 27/21 F)ولی اثر {اصلی هیچ یک از راهکارهای انگیزشی معنا دار نبوده است.در آزمایش اول اثر تغییرات سطح انگیزش درونی بر یاد گیری سرویس والیبال در آزمون یاد داری دوم(047/0 ، 186/4 )و در آزمایش دوم در مرحله اکتساب و آزمون یاد داری اول معنا دار بوده است(015/0 P، 506/6 F)و(017/0 P، 24/6 F).نتیجه اینکه با آنکه تغییرات سطح انگیزش در برخی از مراحل آزمایش معنی دار بوده است اما به طور کلی می‌توان چنین اظهار کرد که راهبردهای انگیزشی(هدف گزینی، آگاهی از نتیجه انگیزشی)در یادگیری سرویس والیبال در سطح دانش آموزان دختر چندان اثر بخش نبوده است.

خلاصه ماشینی:

"بدین معنی که در طی ده جلسه تمرین، عملکرد افراد بهتر شده بود(001,0>P، 27/21 F)هم چنین در عملکرد گروه‌های تجربی(هدف گزینی از نوع خود گزین، آگاهی از نتیجه انگیزشی، ترکیب هدف گزینی و آگاهی از نتیجه انگیزشی)با گروه کنترل و تعامل راهکارهای انگیزشی و تغییرات سطح انگیزش درونی ناشی از آن بر یادگیری سرویس والیبال در مرحله اکتساب و یادداری اول و دوم، تفاوت معنا داری دیده نشد اما اثر تغییرات سطح انگیزش درونی بر یاد گیری سرویس والیبال فقط در آزمون یاد داری دوم معنا دار بوده است(047/0 P، 18/4 F)به عبارت دیگر همان طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود افرادی که دارای تغییرات سطح انگیزشی کمتری بودند در مقایسه با کسانی که تغییرات سطح انگیزشی بیشتری داشتند عملکرد بهتری از خود نشان دادند. پس می‌توان بیان نمود، انگیزش که یکی از عوامل اساسی در یادگیری و افزایش یادگیری به شمار می‌آید در فراگیری مهارت سرویس والیبال افراد مبتدی اثر معنی داری نداشته اما با توجه به اینکه در هر دو آزمایش در مرحله اکتساب بهبود عملکرد به صورت معنی داری دیده شده پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که سایر عوامل در بهبود عملکرد موثر بوده‌اند عواملی از قبیل اثر تمرین برنامه ریزی شده در تفسیر نتایج می‌توان از دیدگاه نظریه‌های یادگیری حرکت، موضوع را بررسی کرد در سه مدل سه مرحله‌ای فیتز و پوسنر(1976)یاد گیرندگان در مرحله شناختی بیشتر به باز خورد اطلاعاتی احتیاج دارند و باز خورد انگیزشی نقش بسیار کمتری را در این مرحله ایفا می‌کند در مراحل اولیه یاد گیری افراد مشغول به پالایش الگوی حرکتی هستند و با دریافت باز خورد کلامی و انگیزشی از نتیجه عملکردشان، احتمالا با بار اضافی شناختی روبرو می‌شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.