Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر هدف گزینی و آگاهی از نتیجه بر یادگیری سرویس والیبال دختران دانش آموز

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 7 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 77 تا 90)

کلیدواژه ها : هدف خود گزین ،هدف مربی گزین ،آگاهی از نتیجه انگیزشی

کلید واژه های ماشینی : سرویس والیبال ،آگاهی از نتیجه انگیزشی ،یادگیری سرویس والیبال ،تغییرات سطح انگیزش درونی ،والیبال ،آگاهی از نتیجه ،گزین ،انگیزش درونی ،انگیزش درونی بر یاد ،سطح انگیزش درونی ،انگیزش درونی بر یادگیری ،یاد گیری سرویس والیبال ،هدف گزینی و آگاهی ،تغییرات سطح انگیزش ،انگیزشی ،جلسات در مرحله اکتساب ،هدف گزینی ،سرویس والیبال در مرحله ،والیبال در مرحله اکتساب ،ترکیب هدف گزینی ،آزمایش در مرحله اکتساب ،مرحله اکتساب معنا دار ،آزمون سرویس والیبال ،یادگیری سرویس ،مرحله اکتساب از تحلیل ،یادگیری سرویس بلند والیبال ،والیبال در آزمون یاد ،اثر تغییرات سطح انگیزش ،مرحله اکتساب و آزمون یاد ،سطح انگیزش

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر گزینی 2 ، آگاهی از نتیجه 3 ، ترکیب هدف گزینی و آگاهی از نتیجه با توجه به تغییرات سطح انگیزش درونی بر یادگیری سرویس بلند والیبال دانش آموزان دختر است.تعدا 96 دانش آموز دختر 16-15 سال شرکت کنندگان این پژوهش‌اند.در هر دو آزمایش پژوهش حاضر 48 نفر از شرکت کنندگان پس از انجام پیش آزمون بر اساس روش متعادل سازی نمرات به 4 گروه طبقه بندی شدند.در آزمایش اول گروه‌ها عبارت بودند از هدف گزین(خود گزین)، آگاهی از نتیجه(انگیزشی)، ترکیب هدف گزین(خود گزین) و آگاهی از نتیجه، کنترل و گروه‌ها در آزمایش دوم عبارت بودند از هدف گزین(مربی گزین)، آگاهی از نتیجه (انگیزشی)، ترکیب هدف گزین(مربی گزین)و آگاهی از نتیجه، کنترل ده جلسه تمرین یک روز در میان در سه دسته با ده کوشش تمرینی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شد.پس از آن آزمون‌های یاد داری اول و دوم، 24 ساعت و پس از 10 روز، به عمل آمد.ابزارهای تحقیق آزمون سرویس والیبال اپرد 4 و پرسش نامه انگیزش درونی(دسی و ریان، 1985)و پرسش نامه اطلاعات فردی بوده‌اند.برای تحلیل داده‌های هر دو آزمایش در مرحله اکتساب از تحلیل واریانس عاملی مرکب(جلسه)10*(گروه)4*(سطوح انگیزش درونی)2 و برای تحلیل داده‌های آزمون‌های یاد داری از روش تحلیل واریانس عاملی(سطوح انگیزش درونی)2*(گروه)4 و از آزمون تعقیبی توکی برای مشخص شدن اثر معنا داری استفاده شد.بر اساس نتایج تحقیق، در هر دو آزمایش، اثر اصلی جلسات در مرحله اکتساب معنا دار بوده است 001,0>P، 27/10 F و 001,0>P، 27/21 F)ولی اثر {اصلی هیچ یک از راهکارهای انگیزشی معنا دار نبوده است.در آزمایش اول اثر تغییرات سطح انگیزش درونی بر یاد گیری سرویس والیبال در آزمون یاد داری دوم(047/0 ، 186/4 )و در آزمایش دوم در مرحله اکتساب و آزمون یاد داری اول معنا دار بوده است(015/0 P، 506/6 F)و(017/0 P، 24/6 F).نتیجه اینکه با آنکه تغییرات سطح انگیزش در برخی از مراحل آزمایش معنی دار بوده است اما به طور کلی می‌توان چنین اظهار کرد که راهبردهای انگیزشی(هدف گزینی، آگاهی از نتیجه انگیزشی)در یادگیری سرویس والیبال در سطح دانش آموزان دختر چندان اثر بخش نبوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.