Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ای برخی شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی با اجرای دو تکنیک استارت کرال پشت در بین شناگران دختر وپسر ملی پوش کشور

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1385 - شماره 8 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 33 تا 44)

کلیدواژه ها : تکنیک دست بسته استارت ،تکنیک دست باز استارت ،ویژگی‌های آنتروپومتریکی ،استارت کرال پشت

کلید واژه های ماشینی : استارت کرال پشت ،تکنیک استارت کرال پشت ،کرال پشت ،درصد چربی بدن ،استارت ،تکنیک دست‌بسته شناگران پسر ،شناگران پسر ،آنتروپومتریکی ،استارت کرال پشت شناگران ،تکنیک دست باز استارت ،کرال پشت شناگران پسر ،اجرای استارت کرال پشت ،تکنیک دست باز شناگران ،چربی بدن با مسافت ،شناگران دختر ،پارامترهای بیومکانیکی ،اجرای تکنیک دست‌بسته استارت ،درصد چربی ،بیومکانیکی ،شناگران دختر و پسر ،دست باز شناگران پسر ،طول ران و درصد چربی ،شناگران پسر و دختر ،برتری اجرای تکنیک دست‌بسته ،تکنیک استارت ،تکنیک دست‌بسته استارت ،ویژگی‌های آنتروپومتریکی ،تکنیک دست‌بسته ،کرال پشت شناگران ،کرال پشت در شناگران

هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه برخی شاخص‌های آنتروپومتریکی وبیومکانیکی با اجرای دو تکنیک استارت کرال پشت در بین شناگران دختر و پسر ملی پوش کشور بود.شش شناگر پسر و شش شناگر دختر عضو تیم ملی شنای ایران با دامنه‌ی سنی 15 تا 22 سال در پژوهش شدکت کردند.شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی در نظر گرفته شده، برای اندازه‌گیری قد، وزن، دور سر و گردن، پهنای شانه، طول تنه، بازو، ساعد، کف دست، ران، ساق، کف پا، درصد چربی بدن، زاویه پرتاب، سرعت اولیه، زمان و ارتفاع اوج بود، در حالیکه از برد پرتابه و کل زمان پرواز بعنوان شاخص‌های اجرا انداز گیری بعمل آمد.از دودبین فیلمبرداری و تخته مشبک درجه بندی شده برای تعیین موقعیت بدن در طول مدت اجرای هر دو تکنیک دست بسته و باز استارت کرال پشت و اندازه‌گیری پارامترهای بیومکانیکی استفاده شد.همبستگی معناداری در تکنیک دست بسته شناگران پسر بین طول ران و درصد چربی بدن با مسافت پرتابه و در شناگران دختر بین طول ساعد و دور گردن با مسافت پرتاته مشاهده شد، در حالی که چنین رابطه‌ای در مورد تکنیک دست باز شناگران پسر و دختر با ویژگی‌های آنتروپومتریکی دیده نشد.در تکنیک دست بسته شناگران پسر و دختر، ارتفاع اوج با مسافت پرتاب همبستگی معناداری را نشان داد، اما در تکنیک دست باز تنها در شناگران پسر رابطه معناداری بین ارتفاع اوج و مسافت پرتابه مشاهده شد.کلیه پارامترها با زمان کل پرواز در هر دو تکنیک همبستگی معناداری را نشان دادند.با توجه به یافته‌های تحقیق ضرورت تمرکز بیشتر به تقش ویژگی‌های بیومکانیکی برای تاثیر پذیر نمودن اجرای استارت در هر دو تکنیک کرال پشت در بین پسران و دختران تیم ملی نتیجه‌گیری شد. یافته‌های پژوهش همچنین نشان دهنده برتری اجرای تکنیک دست بسته استارت کرال پشت در بین پسران تیم ملی بود در حالی که شناگران دختر در اجرای هر دو تکینک استارت دست بسته و دست باز شرایط یکسانی داشتند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.