Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرین قدرتی بر همولیز دختران فعال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1385 - شماره 8 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها : همولیز ،هموگلوبین و هماتوکریت ،بیلی روبین ،تمرینات قدرتی

کلید واژه های ماشینی : تغییرات حجم پلاسما ،تمرینات با وزنه ،هموگلوبین و هماتوکریت ،سلول‌های قرمز ،تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت ،حجم سلول‌های قرمز خون ،درصد تغییرات حجم پلاسما ،تغییرات سلول‌های قرمز خون ،رساندن تغییرات حجم پلاسما ،خونی ،هماتوکریت و سلول‌های قرمز ،جلسه تمرین قدرتی ،تغییرات حجم ،افزایش حجم پلاسما ،قرمز خون ،همولیز در روز ،میزان هماتوکریت ،تمرین نسبت ،تغییرات هموگلوبین ،عوامل خونی ،وزنه ،همولیز دختران فعال ،کاهش حجم پلاسما ،تمرین قدرتی بر همولیز ،همولیز ،سلول‌های قرمز خون ،حجم پلاسما ،هماتوکریت ،تمرین قدرتی ،قدرتی بر همولیز دختران

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر یک جلسه تمرین قدرتی بر همولیز دختران فعال بود.11 نفر از دختران ورزشکاران شهرستان نور با سن 18-24 سال سالم و فاقد هر گونه بیماری خونی با استفاده از پرسش نامه از میان داوطلبان شرکت در تحقیق به عنوان آزمودنی انتخاب شدند.به منظور به حداقل رساندن تغییرات حجم پلاسما و کنترل آن، آزمودنی‌ها شب قبل از آزمایش و ساعت 7-8 صبح روزهای آزمایش، 15 میلی لیتر آب به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نوشیدند.در ساعت 9/45 آزمودنی‌ها 6 تمرین قدرتی(3 تمرین برای بالا تنه و 3 تمرین برای پایین تنه)با شدت 1RM)%80-%70را در 3 دوره با 5-7 تکرار انجام دادند.نمونه گیری خون وریدی جهت ارزیابی تاثیر تمرین، بر روی متغیرهای خونی قبل، بلافاصله و 24 ساعت بعد از تمرین انجام شد.تغییرات حجم پلاسما بر اساس تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت محاسبه شد.تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه با مقادیر تکراری و آزمون‌ DSL با سطح اطمینان (P<0/05)انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که میانگین‌ BH 2 ، TCH L 3 و CBR 4 بلافاصله بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین به طور معنی داری (P<0/05)افزایش یافت.اما 24 ساعت بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش داشت. در عین حال میانگین‌ VCMتغییرات معنی داری را نشان نداد.علاوه بر این بیلی روبین پلاسما بعد از تمرین نسبت به قبل و 24 ساعت بعد به طور معنی داری افزایش یافته بود (P<0/05)با توجه به افزایش (1)بیلی روبین و کاهش‌ BH , TCH و CBR در روز بعد از تمرین و با توجه به کنترل حجم پلاسما (نوشیدن آب)، این یافته‌ها می‌توانند نشانه‌ای از همولیز در روز بعد از تمرین قدرتی شدید باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.