Skip to main content
فهرست مقالات

شبیه سازی الگوی حرکتی مهارت شنا کرال سینه

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1385 - شماره 8 علمی-پژوهشی (8 صفحه - از 79 تا 86)

کلیدواژه ها : شبیه سازی ،شنای کرال سینه

کلید واژه های ماشینی : حرکتی مهارت شنای کرال سینه ،مهارت شنای کرال سینه ،الگوی حرکتی مهارت شنا ،شنای کرال سینه ،کرال سینه ،کرال سینه در خشکی ،کرال سینه در آب ،الگوی حرکتی شنای کرال سینه ،الگوی حرکتی مهارت ،انتقال مثبت الگوی حرکتی ،ارزیابی الگوی حرکتی مهارت ،الگوی حرکتی ،الگوی حرکتی دانش اجرای مهارت‌های ،شنا از طریق شبیه‌سازی ،ضریب همبستگی ،تفنگ بادی ،خرک ،ارزیابی الگوی حرکتی ،انتقال مثبت ،روش‌های استفاده از ابزار ،انتقال یادگیری ،آموزش شنا ،الگوی حرکتی شنا ،یادگیری حرکتی ،مربیان مجرب شنا ،یادگیری مهارت ،انتقال یادگیری مهارت ،نمره‌های بدست‌آمده از ارزیابی ،خرک در خشکی ،بادی

آموزش شنا از طریق شبیه سازی، از جمله روش‌های استفاده از ابزار کمک آموزشی به شمار می‌رود که می‌تواند در تحقق هدف انتقال مثبت الگوی حرکتی دانش اجرای مهارت‌های چهار گانه شنا، با استفاده از کمترین امکانات به کمک مربیان می‌آید.هدف از انجام این پژوهش شبیه سازی الگوی حرکتی مهارت شنا کرال سینه در خشکی بود.در این تحقیق 50 نفر از دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)که واحد تربیت بدنی عمومی 2 در رشته شنا را انتخاب کرده بودند، ب طور تصادفی با توجه به جدول حجم نمونه گیری مورگان انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق، خرک(جزء اسباب‌های مورد استفاده در ژیمناستیک)بوده است.روش جمع‌آوری داده‌ها مشاهده و نظر سه نفر از مربیان مجرب شنا، نسبت به انجام الگوی حرکتی آزمودنی‌ها بود، که بصورت نمره 20 ارزشی ارائه گردید.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، تحلیل شده است.با توجه به یافته‌های تحقیق، ضریب همبستگی نمره‌های بدست آمده از ارزیابی الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه در خشکی، و انجام مهارت شنای کرال سینه در آب، معادل 365.0{L r L}با سطح خطای 009/0{L P L}و همچنین ضریب تعیین یا وجه مشترک آن 136/0{L 2r L}معین گردید.مقدار همبستگی حاصل می‌تواند به این معنا تعبیر شود که الگوی حرکتی مهارت شنای کرال سینه در آب را، در خشکی، بر روی وسیله‌ای بنام خرک (شبیه ساز)جهت انتقال مثبت یادگیری و تقویت این مهارت انجام داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.