Skip to main content
فهرست مقالات

جدایی روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی، یک پژوهش درباره تفاوتهای جنسی و فرهنگی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 1 (18 صفحه - از 3 تا 20)

کلیدواژه ها : جدایی روانشناختی ،جدایی-تفرد ،پیشرفت‌ تحصیلی ،وابستگی ،دلبستگی ،استقلال

کلید واژه های ماشینی : جدایی روانشناختی ،جدایی روانشناختی از والدین ،پیشرفت تحصیلی ،روانشناختی ،جدایی روانشناختی از مادر ،مؤلفه‌های جدایی روانشناختی ،جدایی روانشناختی با پیشرفت ،هیجانی ،تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،جدایی روانشناختی از پدر ،استقلال هیجانی ،جدایی روانشناختی در سطح ،استقلال هیجانی از پدر ،استقلال هیجانی از مادر ،هافمن ،فرایند جدایی روانشناختی ،سطح استقلال هیجانی ،تفرد ،سطح استقلال بازخوردی ،استقلال بازخوردی ،استقلال بازخوردی از هر ،وابستگی هیجانی ،گروه پسران معنادار ،تفاوتهای جنسی ،پدر و مادر ،رابطه با والدین ،کنشی ،فرایند جدایی ،تحصیلی دانشجویان بررسی

نقش جدایی روانشناختی به معنای دستیابی به یک احساس‌ مستقل از خود بدون نیاز به قطع رابطه با والدین در سازش‌ یافتگی فردی نوجوان یا بزرگسال در فرهنگهای مختلف به‌ اثبات رسیده است.در این پژوهش،وضعیت جدایی روانشناختی‌ و مؤلفه‌های چهارگانه آن(استقلالهای هیجانی،کنشی،تعارضی و بازخوردی)در ارتباط با پدر و مادر و همچنین مشارکت این‌ متغیرها در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شد.برمبنای‌ تکمیل پرسشنامه جدایی روانشناختی هافمن توسط نمونه‌ای به‌ اندازه جامعه در دسترس و متشکل از 174 دانشجوی مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب که به علت اشتغال به‌ تحصیل از والدین خود جدا شده بودند،نمره کلی جدایی‌ روانشناختی و ابعاد مختلف آن مشخص و براساس نمره‌های‌ ترمهای مختلف؛شاخص پیشرفت تحصیلی نیز محاسبه شد. تحلیل نتایج تفاوت معنادار بین دو جنس و استقلال بیشتر پسران را در سطح کلی جدایی روانشناختی و در سطح مؤلفه‌ استقلال هیجانی نشان داد.رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر جدایی روانشناختی فقط در گروه پسران معنادار و درصد واریانس قابل پیش‌بینی برابر با 13 بود.مقایسه میانگینهای‌ نتایج دانشجویان ایرانی با نمونه خارجی،پایینتر بودن سطح‌ استقلالهای هیجانی،تعارضی و کنشی و بالاتر بودن سطح‌ استقلال بازخوردی در نمونه پژوهش را نمایان کرد.این یافته‌ها با آشکار کردن سطوح مختلف ارتباط بین مؤلفه‌های جدایی‌ روانشناختی با پیشرفت تحصیلی،ضرورت توجه به ابعاد مختلف‌ این جدایی را با در نظر گرفتن نوع استقلال و جنس آزمودنیها و والدین برجسته کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.