Skip to main content
فهرست مقالات

ورزش و تحول روانی- اجتماعی

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 3 (14 صفحه - از 193 تا 206)

کلیدواژه ها : روانشناختی ورزش ،اجتماعی شدن ،ورزشکار انفرادی و گروهی ،پویایی گروه ،دانشجویان مؤنث مذکر

کلید واژه های ماشینی : تحول روانی ،ورزشکاران و غیر ورزشکاران ،غیر ورزشکار ،ورزش در تحول روانی ،جنس در تحول روانی ،ورزشکار گروهی و غیر ورزشکار ،ورزشکاران انفرادی و گروهی ،ورزشکاران انفرادی ،ورزشهای گروهی ،ورزشکاران گروهی ،انفرادی ،حل تعارضها ،گروههای ورزشکار انفرادی ،اجتماعی ورزشکاران گروهی ،آزمون تحول روانی ،انسجام گروهی ،تسریع اجتماعی شدن فرد ،ورزشهای گروهی و انفرادی ،اجتماعی شدن ،اجتماعی ورزشکاران ،مقیاسهای مثبت ،مقیاس حل تعارضها ،منفی ،عملکرد گروهی ،مشارکت در ورزش ،MPD ،گروه غیر ورزشکار ،نتایج گروههای ورزشکار ،آزمون MPD ،گروههای ورزشکار

ورزش و فعلیتهای بدنی به دلیل ایجاد موقعیتهای تعاملی با دیگران، تسریع اجتماعی شدن فرد را به همراه دارند و می‌توانند توان مقابله را افزایش دهند و یک سبک زندگی سالم را فراهم آورند.در پژوهش،آزمون‌ تحول روانی-اجتماعی هاولی که دارای بیست و هفت مقیاس مثبت، منفی،نتیجه و کلی است به کار رفت.نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که:ورزش در تحول روانی-اجتماعی به‌طور معناداری مؤثر است(866/1- F و 004/0> P )،متغیر جنس در تحول‌ روانی-اجتماعی ورزشکاران و غیر ورزشکاران تاثیر ندارد.تحول روانی‌ -اجتماعی ورزشکاران گروهی با ورزشکاران انفرادی مشابه بود. براساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد که بررسی میزان‌ مشارکت،تعاون،تقابل و انسجام بویژه انسجام وظیفه،به منظور نتیجه‌گیری قطعی از تأثیر ورزشهای گروهی و انفرادی بر تحول‌ روانی-اجتماعی ورزشکاران،ضروری است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.