Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 101 تا 110)

کلیدواژه ها :

دلبستگی ،ناباروری ،مشکلات جنسی

کلید واژه های ماشینی : سبک دلبستگی، نابارور، زوجین نابارور، سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی، پژوهش رابطه معنادار سبکهای دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن، مردان نابارور، مشکلات جنسی مردان نابارور، رابطه سبکهای دلبستگی، سبک دلبستگی ناایمن

ناباروری به عنوان یک بحران و فقدان بزرگ،مشکلات روانشناختی و ارتباطی بسیاری را بر زوجین تحمیل می‌کند و سبکهای دلبستگی بر کیفیت و ابعاد این مشکلات مؤثرند.هدف این پژوهش تعیین رابطهء سبکهای دلبستگی با مشکلات جنسی در زوجین نابارور بود.09 زوج‌ نابارور(081- n )مراجعه‌کننده به مراکز ناباروری بیمارستانهای‌ امام خمینی و دکتر شریعتی تهران با تکمیل مقیاس دلبستگی‌ بزرگسال‌ (AAI) و پرسشنامه‌های وضعیت جنسی گلومبک-روست‌ (GRISS-M'GRISS-F) در این پژوهش شرکت کردند.نتایج‌ پژوهش رابطه معنادار سبکهای دلبستگی با کنش‌وری جنسی را نشان‌ دادند و این نکته را برجسته کردند که زنان و مردان ایمن در مقایسه‌ با افراد ناایمن،مشکلات جنسی کمتری داشتند.علت ناباروری با مشکلات جنسی مردان رابطه‌ای معنادار داشت بدون آنکه بر مشکلات‌ جنسی زنان مؤثر باشد.مشکلات جنسی مردان نابارور بیش از مشکلات جنسی زنان نابارور بود.

خلاصه ماشینی:

"رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور Infertile Couples The Relationship between Attachment Styles and Sexual Problems among دکتر محمد علی بشارت دانشگاه تهران دکتر سید محمود میرزمانی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه الله چکیده ناباروری به عنوان یک بحران و فقدان بزرگ،مشکلات روانشناختی و ارتباطی بسیاری را بر زوجین تحمیل می‌کند و سبکهای دلبستگی بر کیفیت و ابعاد این مشکلات مؤثرند. جدول 2:نتایج تحلیل واریانس در مورد رابطهء علیت در ناباروری با مشکلات جنسی زنان و مردان نابارور (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسه‌های چندگانه توکی نشان داد که میانگین‌ نمرهء مقیاس کلی مشکلات جنسی مردان خود نابارور و مردانی که علت ناباروریشان ناشناخته تشخیص داده‌ شده از میانگین نمرهء کلی مشکلات جنسی مردانی که‌ علت ناباروری در همسرانشان است به طور معناداری‌ بیشتر است. با توجه به اینکه رابطهء دو متغیر علت ناباروری و سبک‌ دلبستگی با مشکلات جنسی مردان نابارور معنادار بود(در مورد زنان فقط سبک دلبستگی تفاوت معنادار نشان‌ داد)،تأثیر تعاملی متغیرها برای همین گروه از آزمودنیها بررسی شد. جدول 3:نتایج آزمون توکی برای مقایسهء تفاوت میانگین نمره‌های مردان نابارور در مورد مقیاس کلی مشکلات جنسی و زیرمقیاسهای ناتوانی جنسی و ندرت برحسب علت ناباروری (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4:نتایج تحلیل واریانس در مورد تأثیر متقابل متغیرهای علیت و سبک دلبستگی بر مشکلات جنسی مردان نابارور (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون‌ t گروههای مستقل برای مقایسهء میانگین نمرهء مقیاس کلی مشکلات جنسی زنان و مردان نابارور برحسب زوج نابارور نشان داد که مردان‌ خودنابارور به طور معناداری بیشتر از زنان خود نابارور (0/700> P و 07-87,2 t )،زنان همسر نابارور (0/300> P و 85-11,3 t )و زنان دارای ناباروری علت‌ ناشناخته(0/100> P و 64-62,4 t )،از مشکلات جنسی‌ رنج می‌برند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.