Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم اساس تحلیل نتایج «تیمز- آر

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 7 (12 صفحه - از 207 تا 218)

کلیدواژه ها : انگیزش پیشرفت ،خودپنداشت ،پیشرفت تحصیلی ،علوم ،دانش‌آموز پایه هشتم ،تیمز-آر

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی ،تیمز ،خودپنداشت ،انگیزش پیشرفت ،انگیزش پیشرفت و خودپنداشت ،انگیزش پیشرفت و خودپنداشت دانش‌آموزان ،آزمون تیمز ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،تحصیلی ،پیشرفت در درس علوم ،کشورهای شرکت‌کننده در آزمون ،خودپنداشت دانش‌آموزان پایه ،تحصیلی دانش‌آموزان پایه ،مطالعه خارج از مدرسه ،دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون ،تحصیلی دانش‌آموزان ،درس علوم ،دانش‌آموزان از اهمیت علوم ،دانش‌آموزان پایه ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،خودپنداشت دانش‌آموزان ،نسبت به درس علوم ،کشورهای شرکت‌کننده ،خارج از مدرسه ،شرکت‌کننده ،زمان مطالعه خارج ،دانش‌آموز با پیشرفت ،تفاوت معنادار ،بازخورد دانش‌آموزان نسبت ،مقوله‌های پنج‌گانه انگیزش پیشرفت

در پژوهش حاضر،انگیزش پیشرفت و خودپنداشت دانش‌آموزان پایه هشتم‌ کشورهای مختلف و رابطه آن با پیشرفت در درس علوم در تکرار سومین‌ مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم(تیمز-آر)بررسی شد.جامعه مورد بررسی‌ (همان جامعه آزمون تیمز-آر)38 کشور شرکت‌کننده در آزمون تیمز-آر 1999 نمونه آماری 187000 دانش‌آموزان پایه هشتم در مقطع راهنمایی بوده‌ است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان هر کشور توسط مؤسسه بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انتخاب شد.داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه 146 سؤال علوم و پرسشنامه قردی دانش‌آموزدر تمامی کشورها توسط آموزش و پرورش هر کشور به دست آمد و در دسامبر 2000 در اختیار عموم قرار گرفت که پژوهش حاضر نیزاز آن استفاده کرده‌ است.برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از تحلیل واریانس یکراهه،تحلیل‌ واریانس رتبه‌ای کروسکال والیس و آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج‌ پژوهش،تفاوت معنادار بین انتظار برای ادامه تحصیل و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را نشان داد ولی بین بازخورد،علاقه و اراک‌ دانش‌آموزان از اهمیت علوم،زمان مطالعه خارج از خانه و جنس دانش‌آموز با پیشرفت در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشده.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.