Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 8 (12 صفحه - از 319 تا 330)

کلیدواژه ها : سازگاری زناشویی ،معیارهای ارتباطی ،مرزها ،قدرت ،سرمایه‌گذاری

کلید واژه های ماشینی : سازگاری زناشویی ،معیارهای ارتباطی با سازگاری ،معیارهایشان با سازگاری زناشویی ،سازگاری زناشویی رابطه ،رابطه زناشویی ،معیارهای ارتباطی ،متغیرهای پژوهش با پرسشنامه ،رابطه معیارهای ارتباطی ،نقل از بوکام ،بیانی با سازگاری زناشویی ،رضایت از برآورده‌شدن معیارها ،معیار سرمایه‌گذاری بیانی ،مقیاس سازگاری ،بوکام ،پرسشنامه معیارهای ارتباطی ،بیانی ،معیارهای ارتباطی در رابطه ،نشدن معیارهایشان با سازگاری ،نقل از اپستین ،زناشویی رابطه ،سرمایه‌گذاری بیانی ،روابط فرد و همسرش ،معیارهای ارتباطی رابطه مدار ،سازگاری زناشویی همبستگی ،معیارهای ارتباطی زوجها ،پیش‌بینی سازگاری زناشویی ،اپستین ،میانگین سازگاری زناشویی ،برآورده‌شدن معیارهای ارتباطی ،رضایت‌مندی زناشویی

در این پژوهش،رابطه معیارهای ارتباطی(باورها در مورد اینکه روابط فرد و همسرش چگونه باید باشد)با سازگاری زناشویی بررسی شد. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISRS) و سازگاری زناشویی با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS) مورد ارزیابی‌ قرار گرفتند.جامعه پژوهش،دبیران زن و دبیرستهای ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند.در مجموع 100 نفر(50 زوج)به روش نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای،از 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند.نتایج تحقیق‌ با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه(همزمان و گام‌ به گام)تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان دادند که معیارهای ارتباطی‌ رابطه مدار در سه حیطه مرزها،قدرت،سرمایه‌گذاری و همچنین رضایت‌ از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی،با سازگاری زناشویی‌ مرتبط بود.بین میزان ناراحتی افراد از برآورده نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویی رابطه معنادار مشاهده نشد.همچنین معیارهای ارتباطی‌ افراد در مجموع 25% از واریانس سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد. تحلیل رگراسیون گام به گام نشان داد که معیار سرمایه‌گذاری بیانی به‌ تنهایی سازگاری زناشویی را به صورت معنادار پیش‌بینی و 6/24% از واریانس آن را توجیه کرد.تفاوت معیارهای ارتباطی زوجها با میانگین‌ سازگاری زناشویی رابطه معنادار و منفی داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.