Skip to main content
فهرست مقالات

فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران

نویسنده: ؛

پاییز 1385 - شماره 9 (10 صفحه - از 15 تا 24)

کلیدواژه ها : فرسودگی شغلی ،سلامت روانشناختی ،دبیر

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی ،سلامت روانشناختی در دبیران ،سلامت روانشناختی ،شغلی ،روانشناختی ،متغیرهای سلامت روانشناختی ،متغیرهای فرسودگی شغلی ،خستگی هیجانی ،متغیرهای سلامت روانشناختی همبستگی ،مازلاچ ،فقدان تحقق شخصی ،سلامت روانشناختی همبستگی مثبت ،متغیرهای فرسودگی ،سلامت روانی ،شخصیت‌زدایی فرسودگی شغلی ،تنیدگی شغلی ،مؤلفه خستگی هیجانی ،فرسودگی شغلی معلمان ،هیجانی ،شخصیت‌زدایی ،جسمانی ،میزان فرسودگی شغلی ،شخصیت‌زدایی و فقدان تحقق ،دبیران مرد ،مؤلفه شخصیت‌زدایی ،دبیرستانهای تهران ،مازلاچ و جکسون ،همبستگی مثبت ،مشکلات روانی ،محیط کار

روابط بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران‌ دبیرستانهای تهران در این پژوهش،بررسی شد.فهرست فرسودگی‌ مازلاچ( MBI :مازلاچ و جکسون،1981)و فهرست تجدیدنظر شده‌ نشانه‌های روانی( SCL-90-R ،دروگاتیس،1975)در 137 زن و 163 مرد از دبیران شاغل در دبیرستانهای تهران که با روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند،اجراشد.برای تحلیل داده‌ها،ضریب‌ همبستگی پیرسون به کار رفت.نتایج همبستگیهای مثبت معنادار بین‌ متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی،وسواس‌ بی‌اختیاری،حساسیت در روابط بین فردی،افسردگی،اضطراب، پرخاشگری،هراس،افکار پارانویید و روان‌گسستگی را در زنان و مردان نشان داند.افزون بر این،بین فقدان تحقق شخصی(به منزله‌ یکـ متغیر فرسودگی)و همه متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران‌ مرد همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد.استلزامهای این یافته‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.