Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 10 (12 صفحه - از 157 تا 168)

کلیدواژه ها : اعتبار ،هوش هیجانی ،تحلیل عاملی ،روایی

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامه رگه هوش هیجانی ،هوش هیجانی ،رگه هوش هیجانی پترایدز ،اعتبار پرسشنامه رگه هوش ،هوش هیجانی پترایدز ،هیجانی ،پرسشنامه رگه ،پترایدز و فارنهام ،سازه هوش هیجانی ،نمره‌های هوش هیجانی دختران ،آزمون هوش هیجانی ،روایی سازه ،روایی سازه و اعتبار پرسشنامه ،پترایدز ،نمره‌های هوش هیجانی ،فارنهام ،روشهای همسانی درونی ،یافته‌های پژوهش روایی سازه ،همسانی درونی ،نمره‌های پرسشنامه رگه هوش ،نمره‌های هوش هیجانی دوره‌ها ،دوره‌های تحصیلی ،هوش هیجانی دختران ،تحصیلی ،مهارتهای اجتماعی ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،همسانی درونی با روش ،دختر و پسر ،هوش هیجانی دانش‌آموزان ،سؤال

پژوهش حاضر با هدف وارسی رئایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی‌ (پترایدز و فارنهام،2001)و نیز بررسی تفاوت احتمالی بین دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دوره‌های تحصیلی در متغیر هوش هیجانی اجرا شد.936 نفر از دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطه از 19 منطقه آموزشی‌ در استان گیلان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند وافزون‌ بر پرسشنامه مذکور،آزمون هوش هیجانی شرینک(1999)نیز اجرا شد.نتایج تحلیل عاملی به روش بیشینه درست‌نمایی نشان دادند که‌ پرسشنامه رگه هوش هیجانی(پترایدز و فارنهام،2001)از چهار عامل‌ درک و ارزیابی عواطف خود و دیگران،خوش‌بینی،خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی تشکیل شده است و عوامل عمده موجود در ساخت‌ نظری،سازه هوش هیجانی را می‌سنجد.همبستگیهای بلا بین‌ نمره‌های دو مقیاس،روایی همگرای آن را تأیید کردند.اعتبار مقیاس‌ با روشهای همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب برابر با 76/0 و 714/0 به دست‌آمد.نتایج نشان دادند نمره‌های هوش هیجانی دختران‌ بیشتر از پسران است اما تفاوت بین دوره‌های تحصیلی و تعامل آن با جنس در هوش هیجانی معنادار نیست.یافته‌های پژوهش روایی سازه و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی را مورد تأیید قرار دادند و ضرورت‌ تداوم انجام پژوهشها به منظور بررسی تفاوتهای بین دو جنس و سطح‌ تحصیلی در سازه هوش هیجانی مطرح شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.