Skip to main content
فهرست مقالات

اثر کاهش وزن به روش آب زدایی، بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی در کشتی گیران

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 18 (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : غلظت یون سدیم سرم خون ،غلظت یون پتاسیم سرم خون ،بدن به روش آب‌زدایی ،وزن بدن ،قدرت استقامت عضله‌های کمربند ،استقامت عضله‌های کمربند ،روش آب‌زدایی ،وزن بدن به روش ،آب‌زدایی ،کاهش وزن به روش ،غلظت یون سدیم ،سرم خون ،سدیم سرم خون ،غلظت یون ،کاهش وزن ،یون سدیم ،پتاسیم سرم خون ،میانگین استقامت عضله‌های کمربند ،قدرت عضله‌های ،افزایش غلظت یون سدیم ،استقامت عضله‌های کمربند شانه‌ای گروه ،یون پتاسیم ،میانگین زمان پاسخ بدن ،سرم خون گروه تجربی ،غلظت یون پتاسیم ،استقامت عضله‌های ،گروه تجربی کاهش معنی‌داری ،غلظت پتاسیم ،کاهش آب بدن ،زمان پاسخ بدن

هدف از این تحقیق بررسی اثر کاهش 5% وزن بدن، به روش آب زدایی در سونا برهماتوکریت، تغییرات وزن پس از آب رسانی، سدیم، پتاسیم خون و متغیرهای منتخب آمادگی جسمانی (قدرت استقامت عضله های کمربند شانه ای، زمان پاسخ بدن، حداکثر قدرت عضله های خم کننده انگشتان و مچ دست) در کشتی گیران است. برای این منظور 30 نفر آزمودنی از بین کشتی گیران داوطلب 22 تا 26 ساله مقیم تهران و حومه تصادفی انتخاب و به روش انتخاب تصادفی نیز در دو گروه 15 نفره تجربی و شاهد جایگزین شدند. برای اجرای تحقیق، از طرح تحقیق تجربی شامل دو گروه تجربی و شاهد با اجرای پیش آزمون، پس آزمون و روش تجزیه و تحلیل آماری از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل برای نمره های افتراقی استفاده شد. برای کاهش 5% وزن بدن از دمای سونای خشک استفاده و مراحل اجرای تحقیق در شرایطی مشابه با مسابقه انجام شد. قبل از اجرای تحقیق از آزمودنی ها درخواست شد که رژیم غذایی، میزان خواب، استراحت، فعالیت بدنی و سپری کردن اوقات فراغت را دقیقا همانند عادت های معمول و دیرینه خود، هنگام شرکت در مسابقه ها انجام دهند. پس از اندازه گیری متغیرهای وابسته تحقیق در مرحله پیش آزمون و پس از آزمون به کمک اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS فرضیه های تحقیق آزمون شدند و نتایج زیر به دست آمد. کاهش آب بدن به میزان 5% وزن بدن، موجب افزایش معنادار میانگین زمان پاسخ بدن شد، ولی در حداکثر قدرت عضله های خم کننده انگشتان و مچ دست کاهش معنی داری ایجاد نکرد. از طرفی در استقامت عضله های کمربند شانه ای کاهش معنی داری ایجاد کرد و در غلظت یون سدیم سرم خون و هماتوکریت افزایش معنی داری حاصل شد، در متغیر تجربی تحقیق در غلظت پتاسیم سرم خون تغییر معنی داری ایجاد نکرد و سرانجام کاهش 5% وزن بدن به روش آب زدایی پس از گذشت 14 ساعت از زمان وزن کشی و آب رسانی کافی، در وزن طبیعی آزمودنی های گروه تجربی کاهش معنی داری ایجاد کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.