Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل پرخاشگری در میدان های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و متخصصان تربیت بدنی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 18 (8 صفحه - از 39 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : تماشاگران ،تیم در جدول رده‌بندی ،انضباط در برگزاری مسابقه‌ها ،پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران ،بروز پرخاشگری ورزشکاران ،ناکامی ورزشکاران در زندگی ،سطح آمادگی جسمانی ،رفتار ورزشکاران تیم ،میزبان بودن تیم ،پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران ارتباط ،کاهش پرخاشگری ورزشکاران ،آمادگی جسمانی ،پرخاشگری ورزشکاران ،رسانه‌های گروهی ،شکست و ناکامی تیم ،برگزاری مسابقه‌ها و کاهش پرخاشگری ،ناکامی ،کاهش پرخاشگری ،بروز پرخاشگری ،ناکامی تماشاگران در زندگی ،نحوه داوری ،ورزشکاران و تماشاگران ،نظم و انضباط ،سطح آمادگی جسمانی پایین ،حضور رسانه‌های گروهی ،ازدحام تماشاگران ،بروز پرخاشگری ورزشکاران ارتباط ،مسابقه مهیج ،بروز پرخاشگری تماشاگران ،جدول رده‌بندی و سطح مهارت

به منظور بررسی عوامل بروز پرخاشگری در میدان های ورزشی، پرسشنامه ای با عنوان «بررسی عوامل پرخاشگری» تهیه شده که در آن نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت؛ رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن ورزشکاران؛ سن تماشاگران؛ ازدحام تماشاگران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی ورزشکاران در زندگی؛ سطح آمادگی جسمانی و مهارت پایین ورزشکاران؛ میزبان بودن تیم؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل؛ مسابقه مهیج، محرک در بروز پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران؛ تنبیه بعد از پرخاشگری ورزشکاران؛ حضور خانواده و رسانه های گروهی و ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها در کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران را بررسی کرده است. پرسشنامه ها در بین 300 نفر از تماشاگران ورزش گروهی، 150 نفر از ورزشکاران انفرادی و 60 نفر از متخصصان تربیت بدنی تصادفی پخش و سپس جمع آوری شد، آن گاه اطلاعات به دست آمده توسط آزمون X2تجزیه و تحلیل شد که نتایج زیر به دست آمد: ۱- بین نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت؛ رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن ورزشکاران؛ ازدحام تماشاگران؛ پرخاشگری تماشاگران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی ورزشکاران در زندگی، سطح آمادگی جسمانی و مهارت پایین؛ میزبان بودن تیم، رفتار ورزشکاران تیم مقابل، مسابقه مهیج، محرک و بروز پرخاشگری ورزشکاران اختلاف معنا داری مشاهده شد. ۲- بین تنبیه بعد از پرخاشگری؛ حضور خانواده؛ حضور رسانه های گروهی؛ ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها و کاهش پرخاشگری ورزشکاران اختلاف معنی داری مشاهده شد. ۳- بین نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت، رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن تماشاگران؛ تراکم جمعیت؛ پرخاشگری ورزشکاران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی تماشاگران در زندگی؛ میزبان بودن تیم؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل و مسابقه مهیج، محرک و بروز پرخاشگری تماشاگران اختلاف معنی داری مشاهده شد. ۴- بین حضور خانواده ها؛ حضور رسانه های گروهی؛ ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها کاهش پرخاشگری تماشاگران اختلاف معنی داری مشاهده شد. با بررسی های انجام شده و با توجه به نتیجه این تحقیق عوامل زیر به ترتیب اولویت در کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران تاثیر دارند: نحوه داوری؛ شکست و ناکامی در مقایسه؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل؛ حساسیت رقابت؛ مسابقه مهیج و محرک؛ یادگیری پرخاشگری؛ پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران؛ میزبان بودن تیم؛ ازدحام تماشاگران؛ سطح آمادگی جسمانی پایین؛ سن پایین؛ ناکامی در زندگی؛ رتبه تیم در جدول رده بندی و سطح مهارت پایین، نظم و انضباط، حضور خانواده، حضور رسانه های گروهی و تنبیه.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.