Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل پرخاشگری در میدان های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و متخصصان تربیت بدنی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 39 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : پرخاشگری، ورزش، ورزشکاران، تماشاگران، رفتار ورزشکاران تیم مقابل، رتبه تیم در جدول رده‌بندی، بروز پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران، کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران، برگزاری مسابقه‌ها کاهش پرخاشگری تماشاگران، تیم

به منظور بررسی عوامل بروز پرخاشگری در میدان های ورزشی، پرسشنامه ای با عنوان «بررسی عوامل پرخاشگری» تهیه شده که در آن نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت؛ رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن ورزشکاران؛ سن تماشاگران؛ ازدحام تماشاگران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی ورزشکاران در زندگی؛ سطح آمادگی جسمانی و مهارت پایین ورزشکاران؛ میزبان بودن تیم؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل؛ مسابقه مهیج، محرک در بروز پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران؛ تنبیه بعد از پرخاشگری ورزشکاران؛ حضور خانواده و رسانه های گروهی و ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها در کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران را بررسی کرده است. پرسشنامه ها در بین 300 نفر از تماشاگران ورزش گروهی، 150 نفر از ورزشکاران انفرادی و 60 نفر از متخصصان تربیت بدنی تصادفی پخش و سپس جمع آوری شد، آن گاه اطلاعات به دست آمده توسط آزمون X2تجزیه و تحلیل شد که نتایج زیر به دست آمد: ۱- بین نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت؛ رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن ورزشکاران؛ ازدحام تماشاگران؛ پرخاشگری تماشاگران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی ورزشکاران در زندگی، سطح آمادگی جسمانی و مهارت پایین؛ میزبان بودن تیم، رفتار ورزشکاران تیم مقابل، مسابقه مهیج، محرک و بروز پرخاشگری ورزشکاران اختلاف معنا داری مشاهده شد. ۲- بین تنبیه بعد از پرخاشگری؛ حضور خانواده؛ حضور رسانه های گروهی؛ ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها و کاهش پرخاشگری ورزشکاران اختلاف معنی داری مشاهده شد. ۳- بین نحوه داوری؛ شکست و ناکامی تیم؛ حساسیت رقابت، رتبه تیم در جدول رده بندی؛ سن تماشاگران؛ تراکم جمعیت؛ پرخاشگری ورزشکاران؛ یادگیری پرخاشگری؛ ناکامی تماشاگران در زندگی؛ میزبان بودن تیم؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل و مسابقه مهیج، محرک و بروز پرخاشگری تماشاگران اختلاف معنی داری مشاهده شد. ۴- بین حضور خانواده ها؛ حضور رسانه های گروهی؛ ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه ها کاهش پرخاشگری تماشاگران اختلاف معنی داری مشاهده شد. با بررسی های انجام شده و با توجه به نتیجه این تحقیق عوامل زیر به ترتیب اولویت در کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران تاثیر دارند: نحوه داوری؛ شکست و ناکامی در مقایسه؛ رفتار ورزشکاران تیم مقابل؛ حساسیت رقابت؛ مسابقه مهیج و محرک؛ یادگیری پرخاشگری؛ پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران؛ میزبان بودن تیم؛ ازدحام تماشاگران؛ سطح آمادگی جسمانی پایین؛ سن پایین؛ ناکامی در زندگی؛ رتبه تیم در جدول رده بندی و سطح مهارت پایین، نظم و انضباط، حضور خانواده، حضور رسانه های گروهی و تنبیه.

خلاصه ماشینی:

"بررسی عوامل پرخاشگری در میدان‌های‌ ورزشی از دیدگاه ورزشکاران،تماشاگران و متخصصان تربیت‌بدنی دکتر مهرعلی همتی‌نژاد،دکتر فرهاد رحمانی‌نیا،دکتر سیروس صالحی و رشاد کیالاشکی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلانفهرست: چکیده 39 مقدمه 40 تعریف پرخاشگری 41 انواع پرخاشگری 41 پیشینهء تحقیق 41 روش‌شناسی تحقیق 42 متغیرهای مورد مطالعه 42 ابزار اندازه‌گیری 43 یافته‌های تحقیق 43 بحث و نتیجه‌گیری 45 منابع و مآخذ 46چکیده: به منظور بررسی عوامل بروز پرخاشگری در میدان‌های ورزشی،پرسشنامه‌ای با عنوان«بررسی عوامل‌ پرخاشگری»تهیه شد که در آن نحوه داوری؛شکست و ناکامی تیم؛حساسیت رقابت؛رتبه تیم در جدول‌ رده‌بندی؛سن ورزشکاران؛سن تماشاگران؛ازدحام تماشاگران؛یادگیری پرخاشگری؛ناکامی‌ ورزشکاران در زندگی؛سطح آمادگی جسمانی و مهارت پایین ورزشکاران؛میزبان بودن تیم؛رفتار ورزشکاران تیم مقابل؛مسابقه مهیج،محرک بروز پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران؛تنبیه بعد از پرخاشگری ورزشکاران؛حضور خانواده و رسانه‌های گروهی و ایجاد نظم و انضباط در برگزاری مسابقه‌ها در کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران را بررسی کرده است. متغیرهای مورد مطالعه متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت‌ بودند از: 1-نحوه داوری 2-شکست و ناکامی در مسابقه‌ 3-حساسیت مسابقه 4-رتبه تیم فرد در جدول‌ رده‌بندی 5-سن ورزشکاران و تماشاگران 6-ازدحام‌ تماشاگران 7-پرخاشگری ورزکشاران و تماشاگران‌ 8-یادگیری پرخاشگری 9-ناکامی در زندگی‌ 10-سطح آمادگی جسمانی و مهارت ورزشکاران‌ 11-میزبان بودن تیم 12-رفتار ورزشکاران تیم مقابل‌ 13-مسابقهء مهیج و محرک 14-تنبیه بعد از پرخاشگری حضور خانواده 15-حضور رسانه‌های‌ گروهی 16-ایجاد نظم و انضباط در برگزاری‌ مسابقه. با توجه به یافته‌های تحقیق و مرور پیشینه تحقیق‌ می‌توان اظهار داشت که نحوه داوری؛شکست و ناکامی تیم؛رفتار رزشکاران یم مقابل؛حساسیت‌ رقابت؛مسابقه مهیج و محرک یادگیری پرخاشگری؛ پرخاشگری ورزشکاران؛پرخاشگری تماشاگران؛ میزبان بودن تیم؛ازدحام تماشاگران؛آمادگی‌ جسمانی پایین؛سن؛ناکامی ورزشکاران و تماشاگران در زندگی؛رتبه تیم در جدول رده‌بندی؛ مهارت پایین ورزشکاران در بروز پرخاشگری، نظم و انضباط در برگزاری مسابقه‌ه؛حضور خانواده‌ و حضور رسانه‌های گروهی در کاهش پرخاشگری‌ در میدان‌های ورزشی تأثیر دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.