Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی ویژه روی عوامل خطرزای قلبی- عروقی و مقایسه آن با یکی از برنامه های متد اول ورزشی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 67 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : تمرین، گروه ورزش صبحگاهی تری گلیسرید، درصد چربی بدن کاهش معنی‌داری، تری گلیسرید درصد چربی بدن، لیپو پروتئین‌های پرچگال، نسبت لیپو پروتئین‌های پرچگال، پروتئین‌های پرچگال به لیپو پروتئین‌های، ورزش صبحگاهی تمرین ورزشی، درصد چربی بدن، برنامه تمرینی ویژه، گروه ورزش صبحگاهی، لیپو پروتئین‌های، ورزش صبحگاهی، کلسترول تام به لیپو پروتئین‌های، وزن بدن و درصد چربی، برنامه، بدن، کلسترول تام، لیپو پروتئین‌های پرچگال در گروه، بدن و درصد چربی بدن، اکسیژن مصرفی بیشینه، عروقی، وزن بدن، درصد چربی بدن در گروه‌های، گروه‌های ورزش صبحگاهی و ویژه، چربی‌ها و لیپو پروتئین‌های خون، تری، برنامه‌های متداول ورزش صبحگاهی، بیماری‌های، برنامه‌های ورزش صبحگاهی

بیماریهای قلبی - عروقی یکی از شایعترین بیماریها و از جمله علت های اصلی مرگ و میر در دنیا به شمار می رود از این رو، ضروری است تا عوامل خطرزای مرتبط با آن بررسی شود و راههای موثر کاهش آن شناخته شوند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر یک برنامه تمرینی ویژه با یکی از برنامه های ورزش صبحگاهی روی تعدادی ازعوامل خطر زای قلبی - عروقی است. به همین منظور، نمونه ای مشتمل بر 51 نفر مرد با دامنه سنی 35 تا 55 سال از بین داوطلبان شرکت در تحقیق انتخاب شدند. آزمودنیها از نظر الگوی زندگی نسبتا همگن بودند و به طور تصادفی در سه گروه (یکی از برنامه های متداول ورزش صبحگاهی تمرین ورزشی ویژه و گروه گواه) قرار گرفتند. نمونه های خونی و سایر اندازه گیری ها در شرایط یکسان از هر سه گروه گرفته شد و سپس آزمودنی های دو گروه تجربی به مدت 12 هفته و هر هفته 6 جلسه به فعالیت پرداختند. گروه گواه در دوره تحقیق هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشت. پس از 12 هفته، اندازه گیری ها دوباره تکرار شد و نتایج نشان داد در آزمودنی های گروه ویژه وزن بدن، درصد چربی بدن، تری گلیسرید، کلسترول تام لیپوپروتیین های کم چگال، نسبت کلسترول تام به لیپو پروتیین های پرچگال کاهش معنی دار و نسبت لیپو پروتیین های پرچگال به لیپو پروتیین های کم چگال و همچنین اکسیژن مصرفی بیشینه افزایش معنی داری داشت، در صورتی که در آزمودنی های گروه ورزش صبحگاهی تری گلیسرید درصد چربی بدن کاهش معنی داری داشت. همچنین در دوره تحقیقی وزن بدن و درصد چربی بدن در گروه گواه افزایش داشت.

خلاصه ماشینی: "تأثیر یک برنامهءتمرینی ویژه روی عوامل‌ خطرزای قلبی-عروقی و مقایسهء آن با یکی از برنامه‌های متداول ورزش صبحگاهی دکتر غلامرضا شریفی گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد خوراسگان)فهرست: چکیده 67 مقدمه 68 مواد و روشها 69 مراحل انجام تحقیق 69 نتایج 70 بحث و نتیجه‌گیری 75 منابع و مآخذ 77چکیده: بیماری‌های قلبی-عروقی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها و از جمله علت‌های اصلی مرگ‌ومیر در دنیا به‌ شمار می‌رود ازاین‌رو،ضروری است تا عوامل خطزای مرتبط با آن بررسی شود و راه‌های مؤثر کاهش آن‌ شناخته شوند. از آنجا که این مسأله جنبه همگانی دارد چنانچه تمرین‌ها علمی و صحیح اجرا شود آیا می‌تواند از بروز عوامل خطرزا جلوگیری کند؟ بنابراین،تحقیق حاضر برنامه تمرینی ویژه را روی‌ تعدادی از عوامل خطرزای قلبی-عروقی بررسی و آن را با اثر یکی از برنامه‌های متداول در ورزش‌ صبحگاهی مقایسه می‌کند و در نهایت نوع،شدت‌ و استمرار فعالیت‌هایی را مشخص می‌کند که برای‌ سلامتی مفید است و نتایج سودمندی درپی خواهد داشت تا الگوی مناسب برای استفاده و کاربرد در ورزش‌های همگانی ارائه دهد. همچین مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه‌ گروه مورد مطالعه براساس آزمون t همبسته نشان داد که: 1-وزن بدن فقط در گروه ویژه کاهش‌ معنی داری داشت،در صورتی که درصد چربی بدن‌ در گروه‌های ورزش صبحگاهی و ویژه کاهش‌ معنی دار و در گروه گواه مقداری افزایش داشت‌ (شکل 1 و 2)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.