Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی ویژه روی عوامل خطرزای قلبی- عروقی و مقایسه آن با یکی از برنامه های متد اول ورزشی

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 18 (12 صفحه - از 67 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : درصد چربی بدن ،ورزش صبحگاهی ،کلسترول تام به لیپو ،نسبت لیپو پروتئین‌های پرچگال ،لیپو پروتئین‌های ،پروتئین‌های پرچگال به لیپو ،لیپو پروتئین‌های پرچگال ،پرچگال به لیپو پروتئین‌های ،چربی بدن ،کلسترول تام ،درصد چربی ،وزن بدن و درصد چربی ،گروه ورزش صبحگاهی ،چربی بدن در گروه‌های ،اکسیژن مصرفی بیشینه ،برنامه تمرینی ویژه ،پرچگال به لیپو ،عروقی ،صبحگاهی ،پروتئین‌های پرچگال در گروه ،وزن بدن ،نسبت کلسترول تام ،برنامه‌های متداول ورزش صبحگاهی ،پس‌آزمون اکسیژن مصرفی بیشینه ،بیماری‌های قلبی ،برنامه‌های ورزش صبحگاهی ،صبحگاهی تری گلیسرید درصد چربی ،عوامل خطرزای قلبی ،قلبی ،مقایسه میانگین پیش‌آزمون

بیماریهای قلبی - عروقی یکی از شایعترین بیماریها و از جمله علت های اصلی مرگ و میر در دنیا به شمار می رود از این رو، ضروری است تا عوامل خطرزای مرتبط با آن بررسی شود و راههای موثر کاهش آن شناخته شوند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر یک برنامه تمرینی ویژه با یکی از برنامه های ورزش صبحگاهی روی تعدادی ازعوامل خطر زای قلبی - عروقی است. به همین منظور، نمونه ای مشتمل بر 51 نفر مرد با دامنه سنی 35 تا 55 سال از بین داوطلبان شرکت در تحقیق انتخاب شدند. آزمودنیها از نظر الگوی زندگی نسبتا همگن بودند و به طور تصادفی در سه گروه (یکی از برنامه های متداول ورزش صبحگاهی تمرین ورزشی ویژه و گروه گواه) قرار گرفتند. نمونه های خونی و سایر اندازه گیری ها در شرایط یکسان از هر سه گروه گرفته شد و سپس آزمودنی های دو گروه تجربی به مدت 12 هفته و هر هفته 6 جلسه به فعالیت پرداختند. گروه گواه در دوره تحقیق هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشت. پس از 12 هفته، اندازه گیری ها دوباره تکرار شد و نتایج نشان داد در آزمودنی های گروه ویژه وزن بدن، درصد چربی بدن، تری گلیسرید، کلسترول تام لیپوپروتیین های کم چگال، نسبت کلسترول تام به لیپو پروتیین های پرچگال کاهش معنی دار و نسبت لیپو پروتیین های پرچگال به لیپو پروتیین های کم چگال و همچنین اکسیژن مصرفی بیشینه افزایش معنی داری داشت، در صورتی که در آزمودنی های گروه ورزش صبحگاهی تری گلیسرید درصد چربی بدن کاهش معنی داری داشت. همچنین در دوره تحقیقی وزن بدن و درصد چربی بدن در گروه گواه افزایش داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.