Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان چربی های خون، در صد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1379 - شماره 18 (10 صفحه - از 79 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : درصد چربی بدن ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار ،بیماری‌های قلبی و عروقی ،لیپو پروتئین‌های ،درصد چربی ،میزان لیپیدها و لیپو پروتئین‌ها ،HDL ،فعالیت بدنی ،لیپیدها و لیپو پروتئین‌های ،عروقی ،فوتبالیست ،میزان چربی ،بیماری‌های قلبی ،میزان لیپیدها و لیپو ،دانش‌آموزان غیر ورزشکار ،لیپیدها و لیپو ،میزان لیپو پروتئین خونشان ،کاهش عوامل خطر قلبی ،لیپو پروتئین‌های سرم ،عوامل خطر ،دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ،خطر بیماری‌های قلبی ،هوازی ،خطر قلبی و عروقی ،گروه غیر ورزشکار ،فعالیت‌های ورزشی ،قلبی ،لیپو پروتئین‌های خون ،عوامل خطر قلبی

عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی نظیر چاقی، میزان نامناسب لیپیدها و لیپوپروتیین های پلاسما اغلب از سنین پایین شروع می شود و در بزرگسالی به صورت بیماری بروز می کند. به منظور بررسی آثار فعالیت بدنی در رشته های فوتبال و کشتی در سنین 18-15 سال بر این عوامل، 46 دانش آموز دوره متوسطه (15 فوتبالیست 15 کشتی گیر عضو کانون ورزشی و 16 غیر ورزشکار) انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علی یا پس از وقوع و بین آزمودنی ها از نظر سن و وزن تفاوت معنی داری وجود داشت. پس از اندازه گیری چربی زیر پوستی در 3 نقطه پشت بازو، تحت کتف، ساق پا و استفاده از فرمول اسلاتر - اصلاح شده توسط لومان درصد چربی بدن آزمودنیها را محاسبه شد. بعد از خون گیری از شرکت کنندگان در حالت 14-12 ساعت ناشتا و با گذشت 48 ساعت از آخرین جلسه تمرین، میزان لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم آزمودنی ها با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS آزمون T و آنالیز واریانس نشان داد که : میزان کلسترول تام LDL-C ,(P=0.005) نسبت (P=0.000) TC/HDL-C و درصد چربی بدن (P=0.007) در دانش آموزان ورزشکار از دانش آموزان غیر ورزشکار کمتر است، در مورد HDL-C آزمون LSD نشان داد که فقط در گروه فوتبالیست میزان آن از گروه غیر ورزشکار بیشتر است. (P=0.01). همچنین بین میزان TG گروهها تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05) بین درصد چربی بدن با (r=0.58, P=0.000)TC با (r=0.49, P=0.001)TG با LDL-C با (r=0.47, P=0.002) همبستگی وجود داشت. بررسی نتایج پژوهش تفاوت معنی داری بین میزان متغیرهای اندازه گیری شده در دو گروه فوتبالیست ها و کشتی گیران نشان نداد (P>0.05). یافته های پژوهش ضمن تایید تاثیر مثبت فعالیت بدنی (در سنین نوجوانی و جوانی) بر ترکیب بدن، لیپیدها و لیپو پروتیین های پلاسما فواید ورزش را در کاهش عوامل خطر قلبی و عروقی نشان داد و نقش پیشگیری کننده آن را در این زمینه نشان می دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.