Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه ارتباط میان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و میزان انحنای مهره های کمری ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 73 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : میزان انحنای مهره‌های کمری ورزشکار، ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ، عضلات همسترینگ، ورزشکار، طول عضلات همسترینگ، طول عضلات همسترینگ رابطه معنی‌داری، اندازه قوس کمری دانشجویان ورزشکار، میان اندازه قوس کمری دانشجویان، اندازه‌گیری طول عضلات همسترینگ، مقایسه ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات

برخورداری از قوس طبیعی در ناحیه کمری یکی از عوامل تاثیرگذار در وضعیت بدنی خوب یا Good posture شناخته شده است. گفته می شود که اندازه قوس کمر تحت تاثیر طول عضلات سه سر پشت ران یا عضلات همسترینگ می باشد (Kendall) هر چند که این موضوع بیشتر در حد یک فرضیه بوده و تاکنون تحقیقات کافی در این خصوص انجام نگرفته است. در این تحقیق با اندازه گیری طول عضلات همسترینگ به شیوه آزمون بلند کردن مستقیم پا (Passive Straight Leg Raising) در دو گروه از آزمودنی های ورزشکار و غیرورزشکار دانشجوی مرد (سن 25-20، وزن 90-60) و اندازه گیری قوس کمر بوسیله خط کش منعطف (Flexible Ruler) تلاش شده است تا تئوری مذکور آزمایش شود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق که از طریق آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون بود نشان داد که میان اندازه قوس کمری دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار و طول عضلات همسترینگ رابطه معنی داری وجود ندارد (P<0.05).

خلاصه ماشینی:

"بررسی و مقاسیه ارتباط میان انعطاف‌پذیری‌ عضلات همسترینگ و میزان انحنای مهره‌های‌ کمری ورزشکار و غیرورزشکار دکتر محمد حسین علیزاده،اسماعیل شریفیان دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهرانفهرست: چکیده 73 مقدمه 74 روش تحقیق 75 بحث و نتیجه‌گیری 77 منابع و مآخذ 78 چکیده:برخورداری از قوس طبیعی در ناحیه کمری یکی از عوامل تأثیرگذار در وضعیت بدنی خوب‌ یا Good posture شناخته شده است. در این تحقیق با اندازه‌گیری طول عضلات همسترینگ به شیوه آزمون بلند کردن مستقیم پا (Passive Straight Leg Raising در دو گروه از آزمودنی‌های ورزشکار و غیرورزشکار دانشجوی‌ مرد(سن 25-20،وزن 90-60)و اندازه‌گیری قوس کمر بوسیله خطکش منعطف Ruler) (Flexibl تلاش شده است تا تئوری مذکور آزمایش شود. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق که از طریق آزمون T و ظریب همبستگی پیرسون بود نشان داد که میان اندازه قوس کمری دانشجویان‌ ورزشکار و غیرورزشکار و طول عضلات همسترینگ رابطه معنی‌داری وجود ندارد (P&gt;0. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با اندازه‌گیری میزان‌ انعطاف‌پذیری گروه عضلات همسترینگ و میزان‌ انحنای مهره‌های کمری در دو گروه مورد آزمون‌ ارتباط میان این دو بخش را آزمایش نماید؟بدین‌ ترتیب مشخص خواهد شد که آیا تغییرات اندازه کمر 2lبا میزان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ در ارتباط می‌باشد؟روش تحقیق این تحقیق از نوع غیرآزمایشی(علی پس از وقوع)است. Flexometer (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2:میانگین،انحراف استاندارد،و آزمون T میان اندازه قوس کمر و میزان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ‌ دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار 1lبالاتر از سطح مفصلی استخوان ساکروم با استخوان‌ خاصره و مجاور بریدگی فوقانی استخوان ساکروم‌ که به صورت دو فرورفتگی است قرار داده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.