Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بازیهای پرورشی در میزان رشد خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 77

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1380 - شماره 19 (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها : بازیهای پرورشی ،خلاقیت ،سیالی(روانی) ،ابتکار(اصالت) ،تخیل ،دوره ابتدائی

کلید واژه های ماشینی : استاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری ،مقایسه توزیع میانگین مؤلفه‌های خلاقیت ،دانش‌آموزان گروه تجربی پسران ،دانش‌آموزان گروه کنترل پسران ،تورنس تفاوت معنی‌داری وجود ،معیار استاندارد تورنس تفاوت ،دختران با دانش‌آموزان گروه ،آزمون خلاقیت تورنس ،خلاق ،کنترل پسران و دختران وجود ،دانش‌آموزان گروه تجربی ،تورنس ،توزیع میانگین مؤلفه‌های خلاقیت ،معیار استاندارد تورنس ،گروه تجربی ،گروه تجربی پسران ،گروه کنترل پسران ،کنترل پسران و دختران ،دانش‌آموزان گروه ،گروه کنترل ،استاندارد تورنس ،دانش‌آموزان دختر ،مؤلفه سیالی ،مؤلفه‌های خلاقیت ،آزمون خلاقیت ،پسران و دختران ،تفاوت معنی‌داری ،دانش‌آموزان پسر ،بازیهای پرورشی ،گروه تجربی تحقیق

در این پژوهش، محقق با استفاده و بکارگیری از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت ( MACT )تورنس در این زمینه مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت(سیالی، ابتکار، تخیل)را در بین دانش‌آموزان گروه تجربی و کنترل مورد مطالعه قرار داده است.برای تعیین گروههای مورد تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی ساده استفاده شده است، با توجه به اینکه تعداد دانش‌آموزان مورد تحقیق مشتمل بر 360 نفر می‌باشند 180 نفر آنان در گروه تجربی(90 نفر دانش‌آموزان پسر و 90 نفر دانش‌آموزان دختر)و 180 نفر مابقی در گروه کنترل(90 نفر دانش‌آموزان پسر و 90 نفر دانش‌آموزان دختر)به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده‌اند.کلیه آزمودنی‌های تحقیق در هر دو گروه تجربی و کنترل، پس از اتمام مدت آموزش به طور انفرادی در نمازخانه مدارس مربوطه زیر نظر آزمونگراها( sretset )تحت آزمون خلاقیت تورنس قرار گرفتند، پس از اخذ اطلاعات از آزمودنی‌ها با استفاده از برنامه کامپیوتری‌ SSPS,SAS از طریق تحلیل واریانس چند عاملی و مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن، فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق بر اساس هدفهای ویژه در نظر گرفته شده به شرح ذیل می‌باشد:1-از نظر مؤلفه سیالی(روانی)تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران و دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.2-از نظر مؤلفه ابتکار(اصالت)تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران و دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.3-از نظر مؤلفه تخیل تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران با دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.4-مسخص گردید که در مؤلفه سیالی(روانی)بین گروه تجربی تحقیق با معیار استاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ولی در مؤلفه‌های ابتکار(اصالت)و تخیل گروه تجربی تحقیق با معیاراستاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.