Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1380 - شماره 20 (10 صفحه - از 23 تا 32)

کلیدواژه ها : عامل‌های ماتولوژیکال: TCH یا هماتوکریت ،BGH یا هموگلوبین ،HCM یا متوسط هموگلوبین گلبولی ،CHCM یا متوسط غلظت هموگلوبین گلبولی ،VCM یا حجم متوسط گلبول قرمز ،VPM یا متوسط حجم پلاکت‌های خون ،TLP یا پلاکت خون ،CBR یا تعداد گلبول قرمز ،WDR یا دامنه توزیع گلبول قرمز ،CBW یا تعداد گلبول سفید ،فعالیت بیشینه ،ورزشکار و غیر ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : عامل‌های خونی ،VCM ،افزایش حجم پلاسما ،عامل‌های هماتولوژیکال نوجوان ورزشکار ،نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،فعالیت ورزشی بیشینه ،فعالیت ورزشی ،عامل‌های هماتولوژیکال نوجوانان ،پاسخ عامل‌های هماتولوژیکال ،غیر ورزشکار ،نوجوانان ورزشکار ،عامل‌های هماتولوژیکال ،گلبول‌های قرمز ،HCM ،تأثیر معنی‌داری بر عامل‌های ،غلظت هموگلوبین ،حمل اکسیژن از خون ،نوجوانان غیر ورزشکار ،TLP ،تمرین‌های ورزشی ،CBR ،حجم پلاسما ،هماتوکریت ،تعداد گلبول‌های قرمز ،عامل‌های TCH ،فعالیت‌های بدنی ،تغییر عامل‌های هماتولوژیکال ،خونی ،CHCM

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عامل‌های هماتولوژیکال 1 نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار بوده است.بدین منظور تعداد 90 نفر از دانش‌آموزان نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار(46 نفر ورزشکار و 44 نفر غیر ورزشکار)شهر تهران با دامنه سنی 15 تا 17 سال، کاملا تصادفی انتخاب و تحت آزمون ورزشی بروس 2 تا حد درماندگی به فعالیت واداشته شدند.نمونه‌های خونی درست پیش و بلافاصله پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز گرفته شد.تجزیه و تحلیل نتایج حاکی است:1-فعالیت ورزشی بیشینه تأثیر معنی‌داری بر عامل‌های‌ TCH (000/0- p )، BGH (000/0- p )، CHCM (000/0- p )، VCM (000/0- p )، VPM (004/0- p )، TLP (000/0- p )، CBR و CBW (000/0- p )نوجوانان ورزشکار داشته، در حالی که بر متغیرهای‌ HCM (977/0- p )و WDR (793/0- p )آن‌ها بی‌تأثیر بوده است.2-فعالیت ورزشی بیشینه تأثیر معنی‌داری بر عامل‌های‌ TCH (000/0- p )، BGH lacigolotameH.1 esurB.2 (000/0- P )، VPM (000/0- p )، TLP (000/0- p )، (000/0- p ) CBR ، CBW (000/0- p نوجوانان غیر ورزشکار داشته است در صورتی که بر متغیرهای‌ HCM (101/0- P ، CHCM (935/0- P ، VCM (574/0- P )، WDR (833/0- P )، همین گروه تأثیر معنی‌داری نداشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.